OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën

12 februari 2020

Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor digitalisering en wordt onderstreept dat digitalisering belangrijk is voor innovatie bij bedrijven, overheden en voor de wetenschap.

Aanbevelingen OESO  

Er wordt nog veel ruimte onbenut gelaten bij het gebruik van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan voor de digitalisering van wetenschap. Zo stelt de OESO dat er meer vertrouwen en samenhang nodig is tussen onderzoeksgemeenschappen om de uitwisseling van onderzoeksdata tussen lidstaten te bevorderen. Ook stelt de OESO dat geavanceerde digitale technologieën in de wetenschap beter benut kunnen worden. Verder raadt het rapport overheden aan om zich meer te verdiepen in investeringen die worden gedaan door mkb’s in nieuwe technologieën.  

De obstakels

Het OESO rapport richt zich op de effecten van digitalisering op de wetenschap, technologie en innovatie en de bijkomende gevolgen voor beleid. Er zijn echter nog wel een aantal obstakels. Zo beschrijft het rapport dat overheden te weinig experimenteren met digitale technologieën, dat er een tekort is aan multidisciplinair onderwijs en dat de afname van overheidssteun aan onderzoek problemen vormt. Volgens de OESO zijn publiek-private partnerschappen en interdisciplinair onderzoek essentieel voor het omgaan met complexe digitale technologieën.

Context

De ontwikkeling en het gebruik van digitale technologieën is een prioriteit voor de Commissie von der Leyen. Het is de ambitie van de Europese Commissie om een sterk digitaal Europa te creëren. Na de zomer heeft het Joint Research Centre een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat ondanks relatief goede prestaties er ook voor Nederland nog grote uitdagingen zijn op het gebied van de digitalisering.

Meer informatie: 

Publicatie OESO: The Digitalisation of Science, Technology and Innovation : Key Developments and Policies
Artikel Neth-ER: Wat doet de Commissie in 2020
Artikel Neth-ER: Europa zwak in prille technologie
Artikel Neth-ER: Nederlandse industrie scoort goed op digitalisering, maar grote uitdagingen blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Ook mededeling ERA uitgesteld

De mededeling over de ERA wordt uitgesteld van 27 mei naar 17 juni. Dit staat in de nieuwe agenda voor het College van de Europese Commissie. Eerder aangekondigde publicatiedata blijven voorlopig...

Lees meer

Geef uw mening over het LIFE werkprogramma 2021-2024

De Commissie heeft een consultatie geopend over het werkprogramma van 2021-2024 voor het LIFE-programma. De respondenten kunnen hun mening geven over invulling van de sub-programma’s en de...

Lees meer

Update van de Skills Agenda twee maanden uitgesteld

De Skills Agenda wordt uitgesteld tot 6 mei, zo blijkt uit de agenda voor het College van de Commissie. Ook het voorstel voor een Raadsaanbeveling voor het beroepsonderwijs zal die dag pas...

Lees meer

Hoe bereidt een curriculum studenten voor op de Vierde Industriële Revolutie?

Om mensen van alle leeftijden voor te bereiden op de uitdagingen die de Vierde Industriële Revolutie met zich meebrengt moeten er toekomstgerichte curricula worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het...

Lees meer