De Europese Commissie heeft haar Digital Competence Framework for Citizens (DigComp) verder uitgebreid tot acht bekwaamheidsniveaus en voorzien van een nieuwe lay-out. Met deze update wil de Commissie het DigComp beter leesbaar en toepasbaar maken.

Nieuwe indeling voor e-competenties

DigComp 2.1

De Europese Commissie heeft het Digital Competence Framework for Citizens (DigComp) bijgewerkt met extra bekwaamheidsniveaus en een nieuwe lay-out. Deze nieuwe versie wordt DigComp 2.1 genoemd. Er zijn nu acht in plaats van drie bekwaamheidsniveaus voor de bestaande 21 e-competenties. Ook zijn er voorbeelden toegevoegd over leer-en werksituaties. De Commissie heeft hiervoor gekozen omdat een uitgebreidere reeks bekwaamheidsniveau beter aansluit bij de ontwikkeling van leer-en opleidingsmateriaal. Hiermee wil de Commissie het gemakkelijker maken om de voortgang in het verwerven van e-competenties op school en op het werk te volgen.

Bekwaamheidsniveaus

De acht bekwaamheidsniveaus worden gebruikt om de voortgang in het verwerven van  e-competenties aan te duiden. Zo variëren de competenties van foundation, waarbij simpele taken kunnen worden uitgevoerd, tot het niveau highly specialised, waarbij een persoon op een creatieve manier complexe problemen kan oplossen. De bekwaamheidsniveaus zijn geïnspireerd op de structuur en vocabulaire van het European Qualifications Framework (EQF)

Over DigiComp

DigComp werd in 2013 ontwikkeld door het Joint Research Centre (JRC). Eind 2016 werd DigComp 1.0 al bijgewerkt naar DigComp 2.0. De Commissie heeft 21 e-competenties geïdentificeerd waarover Europese burgers zouden moeten beschikken om deel te kunnen nemen aan de moderne digitale Europese samenleving. Ook is DigComp geïntegreerd in Europass. DigComp wordt ook meegenomen in de revisie van het Europass-raamwerk en in het meten van digital skills in de Digital Skills Indicator. Digitale vaardigheden staan centraal in de New Skills Agenda for Europe. Onlangs publiceerde de Commissie ook een rapport over High Tech Leadership Skills  for Europe waarin ze concrete aanbevelingen doet voor een ambitieuze gezamenlijke agenda voor het aantrekken van high-tech talent voor na 2020.

Tijdlijn

Het Joint Research Centre zal tegen het einde van 2017 richtsnoeren en een governance model voor gebruikers van DigComp publiceren. Medio 2018 zal Digcomp 2.1 middels een self-assessment getest en gevalideerd worden door het JRC.