Erasmus+ heeft in 2022 meer mobiliteitsactiviteiten ondersteund dan ooit tevoren. Dat blijkt uit het Erasmus+ jaarrapport 2022. In totaal maakten er vorig jaar 1,2 miljoen mensen gebruik van de mobiliteitsmogelijkheden en ondersteunde het programma 26.000 projecten. Ook werd het programma inclusiever: een groter deel van de mobiliteitsbeurzen kwam toe aan mensen met minder kansen. Nederlandse instellingen deden vaak mee aan projecten over digitalisering.  


Mobiliteit via Erasmus+ in 2022 hoger dan ooit

Torenhoge mobiliteitscijfers en budget

In 2022 hebben meer mensen gebruikt gemaakt van de mobiliteitsmogelijkheden van Erasmus+ dan ooit tevoren. Dat blijkt uit het jaarrapport van 2022. In totaal gaat het om 1,2 miljoen mensen. In 2019, voor de coronaperiode, ging het nog om 938.000 mensen. Toentertijd was er wel minder budget dan de vier miljard euro die de Commissie in 2022 te besteden had. Daarmee ondersteunde zij ruim 26.000 projecten. Ook was het programma dit jaar inclusiever dan voorheen. 134.000 mensen met minder kansen, bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking, hebben gebruik gemaakt van de mobiliteitsmogelijkheden, zo’n dertien procent van het totaal. In 2021 ging het om tien procent. Verder stonden er opnieuw veel ondersteunde projecten in het teken van de groene en digitale transitie en het versterken van de Europese identiteit en Europese waarden.  

Nederlandse projecten gingen veel over digitalisering 

Nederlandse instellingen namen deel aan 126 samenwerkingsprojecten en 376 mobiliteitsprojecten. Van de samenwerkingswerkingsprojecten waar Nederland bij betrokken was had ruim 65% te maken met digitalisering. Verder had 43% een link met inclusie en diversiteit, 40% met democratie en gemeenschappelijke waarden en 35% met milieu en klimaatverandering. Door de mobiliteits- en samenwerkingsprojecten kwamen er ongeveer 7.000 medewerkers en 25.000 studenten naar Nederland en gingen meer dan 6.000 Nederlandse medewerkers en 31.000 Nederlandse studenten naar het buitenland. Ook deze cijfers zijn in totaal hoger dan in 2019, toen er iets minder dan 6.000 medewerkers en 24.000 studenten naar Nederland kwamen en er respectievelijk 6.500 en 27.000 naar het buitenland gingen.

Context

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Een groot deel van het budget van het programma komt toe aan individuele leermobiliteit, maar ook financiert zij samenwerkingsprojecten en beleidsexperimenten. De Commissie presenteerde het jaarrapport van 2022 tijdens de zesde European Education Summit. Ondanks de recordhoeveelheid mobiliteit via Erasmus+ herhaalde Eurocommissaris Iliana Ivanova dat wat betreft de Commissie de rek er zeker nog niet uit is: in 2030 moet volgens de ambitieuze plannen van de Commissie 25% van de studenten in het hoger onderwijs en 15% van de studenten in het beroepsonderwijs gebruik maken van mobiliteitsmogelijkheden.