2021 was het eerste jaar van het nieuwe Erasmus+ programma. Dit bracht nieuwe prioriteiten en kansen met zich mee, maar de focus van het programma bleef hetzelfde. Het Erasmus+ jaarrapport voor 2021 laat zien hoe dit eerste jaar in zijn werk is gegaan.


Eerste jaar nieuwe Erasmus+ programma: vertrouwde focus, nieuwe accenten, verse cijfers

Eerste jaar Erasmus+ 2021-2027

2021 luidde het nieuwe Erasmus+ programma in. Hoe dit eerste jaar in zijn werk is gegaan is nu te zien in het Erasmus+ jaarrapport 2021.  Met een budget van 2,9 miljard ging het nieuwe programma van start. In totaal hebben bijna 649.000 studenten en personeel gebruik gemaakt van de mobiliteitsmogelijkheden in 2021, ondanks de gevolgen van de coronapandemie. Ongeveer 10% hiervan vertegenwoordigde deelnemers met minder mogelijkheden en kansen. Erasmus+ financierde bijna 19.000 projecten van 70.000 organisaties. Verder was er in 2021 versterkte aandacht voor de digitalisering van het programma. Zo markeerde dit jaar het begin van initiatieven als Erasmus Without Paper en het European Student Card Initiative. Deze initiatieven zijn bedoeld om Erasmus+ te digitaliseren en te vergroenen.

Erasmus+ in Nederland

In totaal namen Nederlandse instellingen in 2021 deel aan 219 mobiliteits- en 241 samenwerkingsprojecten onder Erasmus+. Dit zorgde ervoor dat ruim 16.000 studenten en staf uit het buitenland naar Nederland kwamen. Op hun beurt gingen ruim 14.000 Nederlandse studenten en staf de grens over. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met 2020, maar ver verwijderd van het niveau in 2019 (29.000 inkomende en 33.000 uitgaande studenten en staf).

Context

Erasmus+ is het Europese programma dat mobiliteit en samenwerking op onderwijs, opleiding, jeugd en sport verzorgt. Het nieuwe Erasmus+-programma loopt van 2021 tot en met 2027 en heeft het grootste budget ooit: 26,2 miljard euro. Het huidige jaar 2022 is een feestjaar voor Erasmus+ omdat het programma 35 jaar bestaat. Ondanks de coronajaren staat Erasmus nog steeds bekend als één van de meest succesvolle programma’s van de Europese Unie: gedurende de gehele looptijd hebben bijna 13 miljoen Europeanen gebruik kunnen maken van de mobiliteitsmogelijkheden die het programma biedt. Recent publiceerde de Commissie de programmagids voor 2023. Volgend jaar zal het Erasmus+ programma veel aandacht besteden aan om- en bijscholing in het kader van het Europees Jaar van Vaardigheden.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.