Erasmus+ moet toekomstbestendiger worden volgens de koepelorganisatie CESAER. De koepel ziet echter ook kansen om de gebruikers van het programma beter voor te bereiden op hedendaagse uitdagingen, zoals klimaatverandering, via het Europees onderwijsprogramma. Daarnaast pleit CESAER in haar position paper over de toekomst van Erasmus+ eveneens voor een groter budget en meer flexibiliteit.


Maak Erasmus+ en haar gebruikers klaar voor de toekomst, zegt CESAER

Minder projecten met méér impact

Als het Erasmus+ programma meer focust op impactvolle projecten en een bottom-up benadering, wordt niet alleen het programma maar ook Europa weerbaarder in de toekomst. Dat stelt CESAER in haar position paper ten aanzien van Erasmus+. CESAER stelt voor om de impact van Erasmus+ projecten te verhogen. Dat betekent minder calls, maar met méér budget. Daarnaast ziet de koepel graag dat de Commissie aanvragen toestaat die buiten de prioriteiten van het programma vallen. Dit stimuleert een bottom-up aanpak, door het adresseren van actuele problemen. Volgens CESAER leidt dit tot een positieve wisselwerking, aangezien een flexibeler en impactvoller Erasmus+ de weerbaarheid van de maatschappij verhoogt. Zo zijn jongere generaties beter voorbereid op toekomstige uitdagingen, zoals klimaatverandering. Daarnaast pleit de koepel voor meer flexibiliteit om te kunnen reageren op onverwachte crises, zoals de Covid-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben aangetoond dat het Erasmus+ programma nu traag en niet weerbaar is. Daarom beveelt de koepel aan om het tijdelijke noodmechanisme van de Commissie, een zogenaamde ‘force majeur' maatregel, op permanente basis in het programma te verwerken.

Meer budget voor grotere ambitie en hogere kosten

CESAER wil een hoger budget voor het Erasmus+ programma. Dat geld is mede nodig om de eigen doelstellingen van de Commissie, zoals het verhogen van de mobiliteit in Europa van 20% naar 25%, waar te maken. Ook als gevolg van de stijgende kosten van levensonderhoud, waaronder reiskosten, ligt een aanzienlijke budgetverhoging voor de hand, aldus CESAER. Hoewel CESAER geen indicatie heeft hoeveel het budget moet groeien voor de toekomst, vinden ze wel dat het huidige budget te klein is om projecten succesvol uit te voeren. Overigens ziet de koepel het lump sum model van het programma als een interessant initiatief, maar vraagt zij nog wel om meer juridische duidelijkheid wat betreft dit model.

Context

In het najaar van 2023 vond de openbare tussentijdse- (2014-2020) en eindevaluatie (2021-2027) van Erasmus+  plaats. Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) is een koepelorganisatie van technische universiteiten in Europe. De Nederlandse leden van CESAER zijn de TU Delft en Universiteit Twente. De online questionnaire sloot in december 2023. Naast andere partijen droeg ook Neth-ER via een position paper bij aan de evaluatie.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.