De League of European Research Universities (LERU) pleit voor meer financiering vanuit lidstaten voor de Europese Universiteiten-allianties. Daarnaast heeft het wegnemen van barrières voor transnationale samenwerking prioriteit en moeten de allianties voldoende tijd krijgen om alle ambities te kunnen verwezenlijken.


LERU: meer financiering, tijd en steun nodig voor Europese Universiteiten

Meer financiering vereist  

De Europese Universiteiten-allianties kunnen alleen tot volledige bloei komen mits er voldoende financiering, steun en tijd wordt verleend. Dit stelt de League of European Research Universities (LERU) in een persbericht. LERU verwelkomt voorlopige plannen van de Commissie om de bestaande 41 netwerken te financieren voor de komende 6 jaar, om te voorkomen dat financiering vroegtijdig wegvalt. Wel stelt LERU dat er meer financiering bij moet komen en dit uitsluitend op basis van het   excellentiecriterium zou mogen worden verleend. Bovendien dienen lidstaten meer aanvullende financiering beschikbaar te stellen. Dit moet de onevenwichtigheden binnen allianties verkleinen, veroorzaakt doordat sommige instellingen wel en andere geen aanvullende financiering krijgen. Verder ziet LERU geen heil in voorlopige plannen van de Commissie om met financiële stimulansen de bestaande allianties uit te breiden naar 9 partners. Zij stelt dat dit contraproductief zal blijken indien barrières voor transnationale samenwerking niet worden weggenomen.

Barrières wegnemen en tijd gunnen

LERU roept lidstaten op om, in nauw contact met de Commissie en deelnemende instellingen, barrières voor transnationale samenwerking weg te nemen. Onder andere het faciliteren van joint degrees en het opzetten van juridische entiteiten die de verdere uitrol van de allianties vergemakkelijken hebben hierbij prioriteit. Daarnaast hamert LERU op voldoende tijd voor de allianties om hun ambities te realiseren. Zowel de Commissie als de Raad moeten daarom realistisch zijn in hun verwachtingen en niet al te veel voorwaarden van bovenaf opleggen, zodat de bottom-up opzet van de allianties gewaarborgd blijft. Als laatste punt pleit LERU voor de inclusie van Britse en Zwitserse instellingen als volwaardige partners in het Europese Universiteiten-initiatief. De EU heeft er baat bij voort te bouwen op de langdurige partnerschappen met instellingen uit het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, aldus LERU.

Context

Europese Universiteiten-allianties zijn intensieve partnerschappen tussen Europese hogeronderwijsinstellingen. Dankzij een gezamenlijke langetermijnstrategie moeten zij bijdragen aan het concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs. In 2019 en 2020 zijn er twee pilot-initiatieven uitgerold begonnen die tot 41 allianties hebben geleid, met 13 deelnemende Nederlandse instellingen. De Europese Universiteiten zullen als volwaardig initiatief worden uitgerold onder Erasmus+. Tijdens de OJCS-Raad van 17-18 mei hebben de Onderwijsministers Raadsconclusies over de Europese Universiteiten aangenomen, waarin ook wordt opgeroepen tot meer financiering en het afbreken van barrières die samenwerking belemmeren.