24 oktober 2019

JRC: Beroepsonderwijs kan een veel belangrijkere rol spelen in de slimme specialisatie strategieën

Joep Bresser

Joep Bresser

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het beroepsonderwijs kan een veel belangrijkere rol in de slimme specialisatie strategieën gaan spelen. Dit stelt het Joint Research Centre in het ‘Skills and Smart Specialisation’ rapport. Het beroepsonderwijs bevat juist die componenten die direct bijdragen aan duurzame economische groei.

JRC: Beroepsonderwijs kan een veel belangrijkere rol spelen in de slimme specialisatie strategieën

Het beroepsonderwijs kan een veel belangrijkere rol in de slimme specialisatie strategieën gaan spelen. Dit stelt het Joint Research Centre in het ‘Skills and Smart Specialisation’ rapport. Het beroepsonderwijs bevat juist die componenten die direct bijdragen aan duurzame economische groei.

Grotere rol mbo in slimme specialisatie 

Het beroepsonderwijs zou een grotere rol moeten gaan spelen binnen de slimme specialisatie strategieën. Deze conclusie trekt het Joint Research Centre (JRC) in het Skills and Smart Specialisationrapport. Het beroepsonderwijs kan een grote impact hebben op duurzame economische groei, omdat in het beroepsonderwijs vaardigheden worden aangeleerd die bijdragen aan het verspreiden van innovaties en toegepast onderzoek. Ook levert het beroepsonderwijs een belangrijke bijdrage aan de demografische uitdagingen in Europa, door het om- en bijscholen van werknemers. De JRC acht het daarom belangrijk dat beroepsonderwijs een belangrijke rol gaat spelen in de ontwikkeling van slimme specialisatie strategieën. 

Meer Europese aandacht beroepsonderwijs

Meer aandacht op Europees niveau kan de rol van het beroepsonderwijs in slimme specialisatie strategieën vergroten, door dit bijvoorbeeld aan de kaak te stellen binnen de Education and Training 2020 (ET2020) agenda. Ook kunnen vooral de nieuwe initiatieven binnen Erasmus+ zoals de Centres of Vocational Excellence een grote bijdrage leveren aan de slimme specialisatie strategieën. Daarnaast zou samenwerking tussen lokale managers van deze strategieën en vertegenwoordigers in het beroepsonderwijs moeten worden gepromoot, bijvoorbeeld door het aan te kaarten bij het Europese Smart Specialisation Platform

Aansluiten bij behoeftes regio

Ook het mbo zelf zou hun participatie in slimme specialisatie strategieën kunnen vergroten, door hun onderwijsprogramma’s af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt in de regio. Ook zou de toegankelijkheid van onderwijsprogramma’s verruimd kunnen worden, door deelneming te verbreden naar groepen als volwassenen. Daarnaast kunnen beroepsonderwijsinstellingen een sleutelrol vervullen in het vormen van regionale innovatieclusters, in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen. 

Context

De slimme specialisatie strategieën zijn erop gericht om regio’s te helpen bij het opstellen en implementeren van innovatie- en transformatiebeleid gericht op de specifieke sterkten van de bepaalde regio. Recent wordt er pas meer aandacht besteed aan de rol die het beroepsonderwijs kan spelen ten behoeve van de slimme specialisatie strategieën. Zo bevat het JRC Targeted Support to Transition in Regional Innovation Ecosystems-project sinds kort een werkpakket dat de rol van het beroepsonderwijs in slimme specialisatie uiteenzet. Ook werd in september 2018 een workshop georganiseerd door de Europese Commissie over de rol van beroepsonderwijs in slimme specialisatie.