Call voor Centres of Vocational Excellence opengezet

17 oktober 2019

De call voor de tweede pilot van de Centres of Vocational Excellence is opengezet door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Een projectaanvraag indienen is mogelijk tot 20 februari 2020. Op 25 oktober organiseert Neth-ER in samenwerking met het ReSET-netwerk een informatiebijeenkomst in Brussel en daarnaast zal er een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe call worden gehouden op 14 november in Den Bosch.

Call opengezet

Het is vanaf nu mogelijk om projectaanvragen voor de tweede pilot van de Centres of Vocational Excellence in te dienen. Het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) heeft de call gepubliceerd op hun website. Een projectaanvraag indienen is mogelijk tot 20 februari 2020. In Brussel is er op 25 oktober een informatiebijeenkomst georganiseerd door het ReSET (Regions: skills, education and training)-netwerk. Op 14 november zal in ’s Hertogenbosch een informatiebijeenkomst over de nieuwe call worden gehouden voor het Nederlandse kennisveld

Volledige pilot

In de tweede pilot zullen projecten worden gesteund voor een duur van vier jaar met als uiteindelijke doel om een aantal Europa-wijde platformen van Centres of Vocational Excellence op te richten. In de nieuwe pilot die onder de KA3-acties van Erasmus+ valt zal er per project maximaal 4 miljoen euro beschikbaar zijn. In een project is het de bedoeling dat 8 verschillende partners aan elkaar worden gekoppeld uit vier verschillende landen. Per land moet er minstens één bedrijf en een beroepsonderwijsinstelling onderdeel zijn van het consortium.  

Context

De Centres of Vocational Excellence zijn partnerschappen tussen beroepsonderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties om sterkere regionale verbindingen te leggen. De centra zijn gericht op een innovatieve aanpak voor de modernisering van het beroepsonderwijs, zodat de vaardigheden die deze instellingen bieden beter aansluiten bij de behoeften van de regio. De eerste pilotfase is afgelopen zomer van start gegaan, daarbij zijn vijf projecten geselecteerd. Bij de eerste selectie partnerschappen zijn zeven Nederlandse partners betrokken, ook is Het Friesland College coördinator van een partnerschap gericht op water.

Meer informatie: 

Publicatie: KA3 Call for Centres of Vocational Excellence
Registratie informatiebijeenkomst ReSET: Centres of Vocational Excellence: what, how and when?
Registratie informatiebijeenkomst Erasmus+: Informatiesessie Call for proposal: Centres of Vocational Excellence (CoVE)
Artikel Neth-ER: Geselecteerde Centres of Vocational Excellence bekendgemaakt

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cedefop: Coronacrisis raakt gemiddeld gekwalificeerde beroepen extra hard

De komende 10 jaar zal de vraag naar hooggeschoolde en lager geschoolde arbeiders extra toenemen, terwijl de druk op het middensegment zal toenemen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de...

Lees meer

Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfonds gepubliceerd. Hierin wil ze in totaal 94,4 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon...

Lees meer

LLLP: hoger budget Erasmus+ opvolger nodig om meer doelstellingen te behalen

Het budget van de opvolger van Erasmus+ moet worden verhoogd zodat organisaties over voldoende middelen beschikken om de doelstellingen te behalen. Dat stelt Lifelong Learning Platform in haar...

Lees meer

Commissie: 8 juli nieuwe datum mededeling ERA & onderwijsinitiatieven

De Europese Commissie verwacht op 8 juli een reeks kennisrelevante initiatieven te presenteren. Hieronder vallen de mededeling voor de ERA, alsook de update van de Skills Agenda, het Digital...

Lees meer