Het gebruik van indicatoren voor het hoger onderwijs is niet altijd even effectief. De European Universities Association (EUA) licht het gebruik van indicatoren in het hoger onderwijs toe en benoemt waar deze nog tekort schieten.

Impact van indicatoren in het hoger onderwijs beperkt

Naar een effectiever gebruik van indicatoren

Indicatoren zijn belangrijk bij het meten van de kwaliteit van onderwijs, maar worden niet altijd effectief ingezet. Dit blijkt uit een rapport van de European Universities Association (EUA). Zo bestaan er op dit moment geen universeel afgesproken indicatoren om de kwaliteit van onderwijs in verschillende landen te meten en vergelijken. Ook worden data en indicatoren niet altijd op een juiste wijze gebruikt, bijvoorbeeld als indicatoren gegeneraliseerd worden of worden hergebruikt voor andere doeleinden dan waar ze voor opgezet zijn. Ook blijkt dat er steeds meer data beschikbaar is over onderwijsprestaties, terwijl de indicatoren grotendeels hetzelfde zijn gebleven de afgelopen jaren. Daarnaast blijkt uit het rapport dat kwalitatieve tools niet te vervangen zijn door indicatoren, maar dat deze hand in hand moeten gaan.

Context

Door middel van dit rapport wil de EUA bijdragen aan het debat over het gebruik van indicatoren voor de beoordeling van de kwaliteit van hoger onderwijs. Zij hebben gekeken naar indicatoren die worden gebuikt in externe kwaliteitsborging, formules voor financiering en rankings. Hiertoe hebben ze enquêtes uitgezet, waaraan organisaties uit 27 Europese hoger onderwijssystemen en 24 kwaliteitszorgorganisaties hebben deelgenomen, onder meer de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en Netherlands Quality Agency (NQA).