Nederlandse universiteiten worden gekenmerkt door hun internationale oriëntatie. Dit blijkt uit de 2019-editie van U-Multirank, die daarnaast aantoont dat internationaal georiënteerde universiteiten ook beter presteren op het gebied van kennisoverdracht, onderzoeksimpact en onderwijs.

U-Multirank: Nederlandse universiteiten zijn internationaal georiënteerd

Nederlandse universiteiten scoren goed  

Nederlandse universiteiten zijn internationaal georiënteerd. Dat blijkt uit het landenrapport van de 2019-editie van U-Multirank. In deze ranking zijn 56 Nederlandse hoger onderwijsinstellingen meegenomen. Naar voren komt dat bijna alle Nederlandse universiteiten zeer goed scoren. De Universiteit van Groningen presteert het best met een top tien score op 16 indicatoren. Nederlandse hoger onderwijsinstellingen scoren, naast internationale oriëntatie, goed op regionale betrokkenheid. Op het gebied van kennisoverdracht scoren de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen echter ondergemiddeld. 

Internationale oriëntatie leidt tot betere prestaties 

De 2019-editie van U-Multirank laat zien dat universiteiten met een internationale oriëntatie beter presteren dan universiteiten waarbij deze oriëntatie minder merkbaar is. Zo hebben internationale universiteiten een betere band met het bedrijfsleven, waardoor er ook een betere kennisoverdracht is. Sowieso heeft het onderzoek van deze universiteiten een groter bereik. Bovendien zijn studenten aan deze universiteiten tevredener over hun algemene leerervaringen. 

Context

U-Multirank is opgezet in 2008 door de Europese Commissie en heeft als doel om hoger onderwijsinstellingen met elkaar te vergelijken. In deze nieuwe editie zijn ruim 1.700 hoger onderwijsinstellingen opgenomen uit 96 landen, die vergeleken kunnen worden op basis van 24 studierichtingen. De Nederlander Frans van Vught (Universiteit Twente) is één van de twee projectleiders van U-Multirank.