De Europese Commissie en belanghebbenden als bedrijven, onderwijsaanbieders en vakbonden lanceren een nieuwe Pact voor Skills gericht op het digitale ecosysteem. Het partnerschap moet leiden tot meer om- en bijscholing en het aantrekken van talent in de digitale sector. De Hogeschool van Amsterdam en TU Delft zijn aangesloten bij het partnerschap dat moet bijdragen aan de Europese Digital Decade-doelstellingen, zoals het opleiden van 20 miljoen ICT-specialisten.


HvA en TU Delft betrokken bij nieuw Pact for Skills gericht op het digitale ecosysteem

Nieuw partnerschap voor digitale vaardigheden  

Ondersteund door de Commissie gaan partners uit het bedrijfsleven, onderwijsaanbieders, vakbonden, overheden en kamers van koophandel digitale vaardigheden promoten. Dat blijkt uit een persbericht van de Commissie waarin zij het Pact for Skills gericht op het digitale ecosysteem aankondigt. Maar liefst zestig partners ondertekenden een handvest waarin zij zich toeleggen op het bij- en omscholen van de Europese beroepsbevolking en aantrekken van talent. Onder de ondertekenaars zijn ook de TU Delft en Hogeschool van Amsterdam.

Gezamenlijke streefdoelen  

De partners zullen tezamen Key Performance Indicators overeenkomen, die aansluiten bij de Digital Decade-ambities van de Commissie. Zo moet volgens de Commissie in 2030 80% van de beroepsbevolking digitale basisvaardigheden hebben en moeten er 20 miljoen ICT-specialisten opgeleid zijn. Het partnerschap zelf gaat echter nog verder en wil ook graag KPI’s voor deelname van vrouwen aan digitale bij- en omscholing, deelname studenten aan summer schools of andere onderwijsactiviteiten gerelateerd aan digitalisering en het aantal mkb’s dat digitale technologieën in hun bedrijfsmodel incorporeert.

Nieuw partnerschap voor digitale vaardigheden 

Om de Digital Decade-doelen te behalen beoogt het partnerschap een gezamenlijke strategie te ontwerpen met als doel een ecosysteembrede aanpak voor bij- en omscholing in Europa te implementeren. Het partnerschap moet meer synergiën en samenwerking tussen de verschillende partners realiseren. Het partnerschap zal ruimte en ondersteuning bieden aan het opzetten van gezamenlijke initiatieven en projecten, al zal de financiering bij de partners zelf of in bestaande instrumenten moeten worden gezocht. Daarnaast wil het partnerschap nauw samenwerken met bestaande initiatieven zoals het Digital Skills and Job Platform en de Digital Innovation Hubs

Zelf aansluiten bij het Pact? 

De Commissie nodigt geïnteresseerde organisaties uit om zich aan te melden voor het Pact. De doelgroep omvat individuele bedrijven, publieke organisaties, regionale partnerschappen, industriële ecosystemen en cross-sectorale partnerschappen. De voorwaarde is dat de organisatie het handvest met de vastgelegde doelen en principes ondertekent.

Context

Het nieuwe partnerschap maakt onderdeel uit van het Europese Pact for Skills, een van de kerninitiatieven van de Europese Skills Agenda. Individuele bedrijven, particulieren, organisaties, regionale partnerschappen en industriële ecosystemen kunnen allemaal deelnemen aan het pact, mits zij beloven investeringen te doen in vaardigheden. De Commissie ondersteunt de partnerschappen via een netwerk-, kennis- en begeleidingshub. Hoewel er geen concrete financiering beschikbaar is voor de partnerschappen, kunnen zij wel gebruik maken van de verschillende relevante EU-financieringsinstrumenten voor bij- en omscholing. Het aangekondigde digitale ecosysteem-partnerschap is het twaalfde partnerschap onder het Pact for Skills. Twee maanden geleden werd er een partnerschap voor de sociale economie toegevoegd.