De Commissie vraagt opnieuw uw mening over de Europese aanpak voor microcredentials. De Commissie vraagt onder andere feedback over de werkdefinitie van microcredentials, de voorwaarden voor uitgifte en de acties op EU-niveau die moeten bijdragen aan het faciliteren van microcredentials. Reageren op de openbare consultatie kan tot 13 juli.


Hoe moet de Europese aanpak voor microcredentials eruitzien?

Gedeelde benadering rondom microcredentials

De Europese Commissie lanceert een consultatie over de inhoud van een gedeelde aanpak rondom microcredentials. Een Europese aanpak moet bijdragen aan een manier om microcredentials efficiënter te kunnen valideren, erkennen en over te dragen. Daarmee draagt het initiatief bij aan de vormgeving van de Europese Onderwijsruimte, door het grenzeloos stimuleren van levenslang leren en het verbeteren van vaardigheden van lerenden. Daarnaast wil de Commissie mobiliteit bevorderen, waarbij vlaggenschipinitiatieven als de Centres of Vocational Excellence en het European Universities-initiatief als voorbeeldfunctie gaan fungeren. U kunt tot 13 juli uw input geven. De Commissie vraagt in de enquête uw mening over:

  • De voorwaarden waaraan een microcredential dient te voldoen om een stempel van hoge kwaliteit te krijgen;
  • De momenteel gehanteerde werkdefinitie van de Commissie voor microcredentials;
  • Welke acties en maatregelen op EU-niveau de opname van microcredentials kunnen faciliteren;
  • Welke elementen opgenomen dienen te worden in de Europese standaard voor microcredentials;
  • Aan welke doelen een Europese aanpak voor microcredentials bijdraagt.

Ook biedt de consultatie de mogelijkheid een eigen position paper toe te voegen.

Context

Microcredentials refereren naar mini-kwalificaties met betrekking tot kennis en vaardigheden in een bepaald vakgebied. In februari lanceerde de Commissie een roadmap voor de aanpak rondom microcredentials. Het initiatief voor een gedeelde aanpak werd in juli 2020 als onderdeel van de vernieuwde European Skills Agenda opgenomen, om beter in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt. In december 2020 bracht een adviesgroep met experts uit het hoger onderwijs een rapport uit over de vormgeving van de Europese aanpak. Uit een studie van het MICROBOL-project blijkt dat er nog geen gedeelde definitie van microcredentials in de Europese Hogeronderwijsruimte is. Naar verwachting wordt in het vierde kwartaal van 2021 de Mededeling gepresenteerd.