School Education Gateway wil weten hoe het school- en beroepsonderwijs aandacht schenken aan culturele diversiteit. In een survey vraagt zij hoe er op school omgegaan wordt met meertaligheid en verscheidenheid van culturele identiteiten. U kunt reageren tot 3 oktober 2021.


Hoe is de waarborging van culturele diversiteit bij u op school?

Survey over culturele identiteit in onderwijs

Het platform School Education Gateway vraagt hoe er aandacht wordt geschonken aan de culturele diversiteit in de klas. U kunt reageren op de korte survey over culturele identiteit in het school- en beroepsonderwijs. De vragen gaan onder andere in op de ondersteuning voor meertaligheid en de toepassing van leermethoden die culturele diversiteit waarborgen via curricula en/of andere activiteiten. Het platform merkt op dat waardering van culturele identiteit en een gevoel van erbij horen invloed heeft op het welzijn en prestaties op school. De vragenlijst is gericht aan onderwijzers in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs, onderwijsbeleidsmakers, ouders en andere stakeholders uit het onderwijsveld. Reageren kan tot 3 oktober 2021.

Context

Het online platform School Education Gateway deelt informatie over Europees beleid in schoolonderwijs en het mbo. Het Europees referentiekader voor sleutelcompetenties voor een leven lang leren aangenomen in 2018 formuleert interculturele vaardigheden als voorwaarde voor de competenties omtrent cultureel bewustzijn en burgerschap. Ook voor de Europese Onderwijsruimte is het adresseren van diversiteit en het waarborgen van inclusie een hoofdprioriteit.