De Commissie vraagt uw input voor een consultatie over het initiatief Pathways to school success, wat jongeren ertoe moet zetten om meer uit hun voortgezet onderwijs te halen, door ze te stimuleren, vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan en ze te helpen met het opdoen van basisvaardigheden. Reageren is mogelijk tot 30 september.


Hoe helpen we jongeren door hun schooltijd heen?

Hoe slaagt de schooltijd?

De Commissie heeft een consultatie geopend over het nieuwe initiatief Pathways to school succes. Het initiatief heeft als doelstelling om Europese jongeren te stimuleren meer uit hun tijd op schooltijd te halen, met in het bijzonder aandacht voor risicogroepen. Dit moet onder meer gebeuren door hen te helpen een bepaald niveau voor basisvaardigheden (lezen, wiskunde en wetenschappen) te bereiken op het basis- en voorgezet onderwijs, voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en hen aan te moedigen om de middelbare school af te ronden. De Commissie hoopt met de consultatie een beeld te krijgen van de prioritaire gebieden binnen het onderwijs die extra maatregelen en steun behoeven om zo ondermaatse schoolprestaties tegen te gaan. Daarbij heeft de coronapandemie een grote impact gehad op het onderwijs. De Commissie wil meer inzicht krijgen welke uitdagingen dit met zich mee heeft gebracht en wat de slagingskans op school in de weg staat. De consultatie is onder andere gericht op alle aanbieders van formeel onderwijs en formele opleiding, van kleuter- tot middelbaar onderwijs en onderzoekers op het gebied van onderwijs. Reageren kan tot en met 30 september.

Context

De Commissie verzamelt middels deze consultatie input voor een voorstel tot een Raadsaanbeveling die zij halverwege 2022 wil publiceren. Het initiatief is een van de acties die de Commissie inzet om de Europese Onderwijsruimte (EEA) voor 2025 te realiseren. Momenteel ligt het gemiddelde percentage vroegtijdige schoolverlaters in de EU op 9.9%, waarbij Nederland bij de zeven landen behoort met het laagste percentage. Het mbo speelt in Nederland een grote rol in het terugdringen van vroegtijdige schoolverlaters. Er is echter ook nog werk aan de winkel: het aantal vijftienjarigen dat ondermaats presteert op basisvaardigheden is flink toegenomen sinds 2014, en op leesvaardigheid scoren Nederlandse jongeren onder het OESO-gemiddelde.