Aantrekkelijke mbo-opleidingen en een actieve benadering van studenten kan vroegtijdig schoolverlaten tegengaan. De Nederlandse strategie ‘Aanval op de Uitval’ is hier een goed voorbeeld van, blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport van Cedefop.

Mbo belangrijk in aanpak verminderen vroegtijdige schoolverlaters

Nederlandse initiatieven tegen schoolverlaten

Een aantrekkelijk onderwijsaanbod en het actief benaderen van studenten mbo-opleidingen kunnen oplossingen zijn voor het probleem van vroegtijdig schoolverlaten. In Nederland dragen verschillende initiatieven bij aan beter gestructureerd onderwijs en minder schoolverlaters. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd landenrapport van Cedefop The Netherlands – Leaving education early: putting vocational education and training centre stage, dat de rol van het Nederlandse mbo analyseert in het aantal vroegtijdig schoolverlaters. Een belangrijk voorbeeld is de landelijke strategie ‘Aanval op de Uitval’, die als doel heeft om het aantal studenten dat vervroegd stopt met een opleiding terug te dringen. Het verplicht stellen van vroege aanmeldingen en een vroege carrière oriëntatie worden aangehaald als goede voorbeelden van recent ingevoerde maatregelen in het mbo.

Daarbij blijkt uit een eerder rapport van Cedefop dat meer dan 80% van de Nederlandse studenten die van het hoger onderwijs naar het mbo overstappen wél hun diploma halen. Hiermee is het Nederlandse mbo een belangrijke speler bij het terugdringen van vroegtijdige schoolverlaters.

Aanbevelingen vanuit EU

Het mbo moet worden erkend als één van de oplossingen voor vroegtijdig schoolverlaten vindt Cedefop. Dit komt met name door de combinatie van werken en leren, die een belangrijke rol kan spelen om studenten te laten doorstuderen of terug te laten keren in het onderwijs. Daarbij kan een combinatie van mbo met sociale en werkgelegenheidsmaatregelen ervoor zorgen dat de studenten in de ‘risicogroep’ hun kwalificaties behalen. Ook Europese of internationale initiatieven kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het mbo. Aandacht vragen voor de mogelijkheden binnen Erasmus+ kan de motivatie om te studeren onder mbo-studenten verhogen en resulteren in lagere aantallen ‘uitvallers’.

Mbo zowel oorzaak als oplossing probleem

Er zijn veel verschillende redenen waarom meer mbo-studenten stoppen met hun opleiding dan studenten in het hoger onderwijs, zoals negatieve associaties met het mbo, te weinig carrière perspectief of een verkeerde verwachtingen. Dit blijkt uit de analyse van de oorzaken van vroegtijdig schoolverlaten die Cedefop vorig jaar gemaakt heeft. Echter, het mbo kan volgens het rapport ook de oplossing zijn voor het probleem. Zo kunnen scholen hun programma’s meer praktische relevantie geven en kunnen ze meer realistische toekomstbeelden schetsen om jongeren te prikkelen om een mbo-opleiding te gaan volgen. Om beter in te kunnen spelen op de behoeften van studenten is meer onderzoek nodig. De datasets die gebruikt zijn bij dit onderzoek zijn klein en beperkt, stelt Cedefop, wat betekent dat specifieke maatregelen alleen succesvol zullen zijn als er meer gedetailleerde informatie beschikbaar komt. Alleen dan kunnen de maatregelen goed worden aangesloten op de behoeften van mbo-studenten.

Context

In 2017 zijn voor 15 landen individuele analyses gedaan als achtergrondmateriaal voor de studie van Cedefop over de rol van het mbo bij het probleem van vroegtijdige schoolverlaters. Het algemene gedeelte van de studie bestaat uit twee rapporten. Rapport een beschrijft en bespreekt de oorzaken van vroegtijdige uitval van scholieren in het mbo. Rapport twee stelt dat het beter structureren van mbo-opleidingen een gunstige invloed kan hebben op het terugdringen van het aantal schoolverlaters.