Met de jaarwisseling naar 2021 is het Europese Year of Rail van start gegaan. De EU wil dit jaar het gebruik van de trein als milieuvriendelijk en energiezuinig vervoermiddel stimuleren. De indicatieve plannen verwijzen onder andere naar het verstrekken van Interrail passen aan jongeren en studenten voor hun Erasmus+-uitwisseling om het bereik van het initiatief te vergroten.


Het Europees Jaar van de Spoorwegen is van start gegaan

Europees treinnetwerk als duurzaam alternatief

De jaarwisseling markeerde de start van het Europese Jaar van de Spoorwegen. Naar initiatief van de Commissie zal 2021 in het teken staan van de Europese spoorwegen. Zowel de promotie van treingebruik onder burgers en bedrijven als milieuvriendelijk en energiezuinig alternatief, als verdere introductie van schone vervoermiddelen in het Europees treinnetwerk worden onder de aandacht gebracht. Gedurende het jaar vinden er evenementen en campagnes plaats die het realiseren van een interne spoorwegruimte in Europa ondersteunen.

Plannen voor 2021

Het Besluit van de Raad en het Parlement verwijst naar een aantal activiteiten en partnerschappen in verband met het Year of Rail. Zo staat in het Besluit een indicatief plan voor de verstrekking van Interrail passen aan jongeren en studenten voor hun Erasmus+-uitwisseling of voor EU-competities om het bereik van het initiatief te vergroten. Verder zal samenwerking tussen infrastructuurbeheerders, onderzoek en innovatie een rol spelen via het EU-partnerschap Shift2Rail wat als platform dient voor het coördineren van onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de spoorwegensector tussen publieke en private partners. Ook wordt er aandacht besteed aan de groeiende vraag naar nieuwe vaardigheden en het promoten van beroepen in de spoorwegensector, hier zijn echter nog geen middelen voor aangewezen.

Context

De Commissie deed in maart 2020 het voorstel om de spoorwegen centraal te stellen in het jaar 2021. Het Parlement en de Raad besloten in december 2020 officieel het voorstel aan te nemen. Het initiatief is in het leven geroepen om bij te dragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot van de transportsector door meer mensen met de trein te laten reizen en het Europese treinnetwerk duurzamer te maken. Momenteel is de gehele transportsector verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Het streven, in lijn met de Europese Green Deal, is om de transportemissies met 90% te reduceren voor 2050.