Hoe moet een Europese strategie voor het hoger onderwijs eruitzien? Hoe kan transnationale samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen in Europa verbeterd worden? Hierover wil de Commissie graag uw mening horen. U kunt feedback geven tot 17 november 2021.


Geef uw mening over de toekomst van het Europese hoger onderwijs

Toekomstbestendig Europees hoger onderwijs

Als eerste vraagt de Commissie uw input voor de aankomende Mededeling ‘A European Strategy for Universities. Met een overkoepelende strategie wil de Commissie zorgen dat het hoger onderwijs in Europa een grotere rol zal spelen in het behalen van Europese beleidsdoelen, zoals het aanpakken van uitdagingen rondom klimaatverandering, technologie, demografie en de COVID-19 pandemie. Daarmee moet de strategie een brug slaan tussen de Europese (Hoger) Onderwijsruimte en de Europese Onderzoeksruimte. Daarnaast noemt de Commissie de innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs en de rol van de sector in het ontwikkelen van vaardigheden cruciaal voor Europese welvaart.

Verbeteren transnationale samenwerking   

De Commissie wil ook graag uw mening over hoe transnationale samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen kan worden verbeterd. Hierop wordt ingegaan in het aankomende voorstel voor een Raadsaanbeveling over deeper and sustainable transnational cooperation in higher education. Het doel van deze aanbeveling is om transnationale samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen beter te faciliteren door obstakels uit de weg te ruimen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan moeilijkheden met de erkenning van blended learning- of joint degree programma’s, of het integreren van mobiliteit in curricula. Voor de aanbeveling wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van allianties binnen het huidige Europese Universiteiten-initiatief. Echter is de aanbeveling niet exclusief op deze allianties gericht en bedoeld om álle samenwerkingsverbanden binnen het hoger onderwijs beter te faciliteren.

Context

Uit het werkprogramma voor 2022 bleek al dat de Commissie bezig is met een Europese strategie voor het hoger onderwijs, die samengaat met een Raadsaanbeveling voor transnationale samenwerking. Hiermee wil ze het volledige potentieel van het hoger onderwijs, als motor van innovatie en vaardigheden in Europa, benutten. De initiatieven worden in januari 2022 verwacht. Tot 17 november kunnen stakeholders input leveren. Deze manier van consulteren wordt op een nieuwe manier uitgevoerd, waarbij er één enkele consultatie plaatsvindt, in plaats van een tweestapsconsultatie bestaande uit een roadmap en vervolgens een vragenlijst.