Hoewel hogescholen veel kunnen bijdragen aan regio’s doordat zij nauw verbonden zijn met de lokale economie en samenleving, bestaan er weinig kaders om hun impact op regio’s ook werkelijk te meten. Om hier verandering in te brengen heeft EURASHE een project uitgevoerd om zo’n kader te ontwikkelen. Het ontwikkelde kader, genaamd UASiMAP, helpt hogescholen bij het evalueren van hun regionale impact en duidt ook aan hoe ze hun impact kunnen versterken.


EURASHE ontwikkelt evaluatiekader voor de regionale impact van hogescholen

Evaluatietool

EURASHE heeft UASiMAP uitgebracht om de impact van hogescholen op regio’s beter te kunnen meten. Hogescholen kunnen een grote impact hebben op de regio waarin ze gevestigd zijn, maar voor vele hogescholen lukt het niet altijd om dit te verwezenlijken. Het UASiMAP project is gebaseerd op twee andere evaluatiemethodes die de Commissie in recente jaren heeft gepromoot, namelijk HEInnovate en het Regional Impact Model. Deze worden ook al als kader door hogeronderwijsinstellingen gebruikt om hun impact te meten.

Impact

De UASiMAP berekent de impact van hogescholen op regio’s op basis van vier verschillende doelstellingen: het voorzien van capaciteit voor regio’s om hun strategie te ontwikkelen, het ontwikkelen van talenten en vaardigheden die nodig zijn in de regio, het promoten van regionale ontwikkelingen (door de onderzoeken en ontwikkelingen te baseren op gebruik in de regio) en het verbeteren van sociale en culturele activiteiten binnen de gemeenschap. Verder maakt UASiMAP gebruik van twaalf verschillende indicatoren waarmee kwantitatieve, maar ook kwalitatieve data worden verzameld. Een van deze indicatoren was bijvoorbeeld de hoeveelheid van colleges en presentaties die beschikbaar waren voor het regionale publiek. Hiernaast kregen hogescholen de kans om drie eigen indicatoren te gebruiken en konden zij belangrijke informatie noteren, waaronder hun toekomstplannen.

Beter betrekken van regio’s bij lesgeven en onderzoek

Tien hogescholen, uit vijf landen deden mee aan de pilot van UASiMAP. Over het algemeen waren de hogescholen positief over de methode. Wel waren er enkele problemen met de informatievoorziening binnen het evaluatieproces. Zo waren er maar twee hogescholen die in staat waren om informatie over alle twaalf indicatoren in te dienen. Om de methode te verbeteren raad EURASHE aan om met strengere indicatoren te meten. Ook hebben hogescholen vaak onvoldoende informatie van uit de regio. Volgens EURASHE kan dit verbeterd worden door de regio meer te betrekken bij het lesgeven en onderzoek en om een team aan te stellen die regionale ontwikkelingen volgt. Ook zou het goed zijn om deeltijdstudies over de groene en digitale transitie aan te bieden om regio’s beter voor te bereiden op de toekomst. Verder kunnen hogescholen zichzelf relevanter maken voor de arbeidsmarkt van de regio, door het curriculum aan te laten sluiten op de regionale benodigdheden.

Context

EURASHE bestaat uit meer dan 50 leden en vertegenwoordigt meer dan 500 hogescholen door heel Europa. Ook Nederlandse hogescholen maken deel uit van deze organisatie. Dit zijn de hogescholen Fontys, Hotelschool Den Haag en Hogeschool Utrecht.