Hoger onderwijsinstellingen kunnen sinds kort via een online platform ‘HEInnovate’ bekijken hoe ondernemend ze zijn. Het platform is een initiatief van de Europese Commissie (EC) en de OECD.

Hoe ondernemend is uw hoger onderwijsinstelling?

Hoger onderwijsinstellingen kunnen sinds kort via een online platform ‘HEInnovate’ bekijken hoe ondernemend ze zijn. Het platform is een initiatief van de Europese Commissie (EC) en de OECD.

Hoe werkt het?
Ho-instellingen beoordelen de eigen prestaties op een schaal van 0 tot 10 op de volgende gebieden:

  • leadership and governance;
  • organisational capacity;
  • teaching and learning;
  • pathways for entrepreneurs;
  • university-business exchange;
  • the internationalised institution;
  • impact measurement.

Aan de hand van de antwoorden kan het instrument een analyse opmaken over de sterke- en verbeterpunten van een ho-instelling op het gebied van ondernemerschap. HEInnovate is geen benchmarking instrument maar een instrument dat ho-instellingen een analyse biedt over hoe ondernemend een instelling is en waar in geïnvesteerd kan worden. Alle resultaten en gegevens blijven in het bezit van de betreffende ho-instelling en worden niet verzameld of bewaard.

Achtergrond
Door de revolutie in informatie-en communicatietechnologieën, de financiële crisis, de mondiale competitie en de druk op budgetten, moeten de systemen van ho-instellingen in Europa zich aanpassen. Een van de reacties op deze uitdagingen is de ontwikkeling van de ‘entrepreneurial university'. Het University-Business Forum van de EC heeft gewerkt aan een kader dat de karakteristieken van de entrepreneurial university omvat. De EC heeft in 2012 een expert panel opgezet die het concept verder heeft uitgewerkt, dat tenslotte tot het instrument HEInnovate heeft geleid.

Meer informatie
Persbericht: Commission and OECD launch website for universities to measure entrepreneurial impact
Website:  How entrepreneurial is your Higher Education Institution?