Volgens de European University Association moeten de Bologna-instrumenten centraal blijven staan in de ontwikkeling van een Europees diploma. De universiteitenkoepel is positief over een label voor Europese diploma’s, maar stipt ook enkele aandachtspunten aan. Zo is er een eenduidige definitie nodig en moet het initiatief daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor studenten en universiteiten.


EUA: ‘Europees diploma moet voortbouwen op Bologna’

Bologna-instrumenten als basis

De European University Association (EUA) benadrukt in een position paper dat het Bolognaproces centraal moet staan in het Europees diploma-initiatief. Volgens de koepel moeten de Bologna-instrumenten daadwerkelijk geïmplementeerd worden in alle landen van de Europese Hogeronderwijsruimte en kan een Europees diploma daarbij helpen. Ook benadrukt de EUA dat een Europees diploma van toegevoegde waarde moet zijn voor studenten en universiteiten. Dit kan onder andere door duidelijke criteria voor de betrokken partijen op te stellen??. Daarnaast moeten universitaire samenwerkingen met niet-Europese universiteiten geen obstakel vormen voor de invoering van het diploma en moet er duidelijkheid komen over de verantwoordelijkheden van universiteiten rond de evaluatie en toekenning van de diploma’s.

Diploma of label?

De EUA vraagt de Commissie om het Europees diploma-label duidelijk te definiëren. In aanloop naar de pilot is er onduidelijkheid ontstaan over het initiatief, stelt de koepel. Onduidelijk is of het label zal gaan over een diploma dat onderwijsinstellingen gezamenlijk uitgeven, of over een gezamenlijk programma bestaande uit deeldiploma’s. De verwarring komt voort uit de laatste vergadering van onderwijsministers, vindt de koepel. Waar de Commissie een Europees diploma voorstelde, gaven de ministers geen duidelijk afbakening toen ze afspraken om een Europees diploma-label uit te testen. Ook vraagt de EUA om duidelijkheid wat betreft het niveau waarop de diploma’s gaan gelden. Desalniettemin is de koepel positief over het initiatief. Een verdieping van transnationale universitaire samenwerking kan het Europees hoger onderwijs en het concurrentievermogen van de Unie versterken, aldus EUA.

Context

De European University Association is een koepel met Europese universiteiten en nationale vertegenwoordigende entiteiten. In januari 2022 lanceerde de Commissie het hogeronderwijspakket gericht op de modernisering van het hoger onderwijs met behulp van onder meer een Europees diploma. In de Onderwijsraad van april 2022 vroegen de nationale onderwijsministers om een diploma-label eerst te testen. Net als EUA vindt universiteitenkoepel CESAER dat het Europees diploma een toevoeging moet zijn op de Bologna-instrumenten en dat de administratieve lasten voor instellingen beperkt moeten blijven.

 

Mede geschreven door Max Vollebregt