De EU-27 landen hebben meer uitgegeven aan financiering in onderzoek en ontwikkeling dan een jaar eerder. Tevens werken er meer mensen in de EU in de onderzoek- en ontwikkelingssector. Daarnaast scoort de EU goed als het aankomt op gendergelijkheid in het onderwijs. Dit blijkt uit een rapport van Eurostat.

EU lidstaten geven meer uit aan onderzoek en ontwikkeling

De EU-27 landen hebben meer uitgegeven aan financiering in onderzoek en ontwikkeling dan een jaar eerder. Tevens werken er meer mensen in de EU in de onderzoek- en ontwikkelingssector. Daarnaast scoort de EU goed als het aankomt op gendergelijkheid in het onderwijs. Dit blijkt uit een rapport van Eurostat.

Europa geeft meer uit aan O&O

De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) door de EU-27 zijn in 2018 gestegen met 15 miljard euro ten opzichte van 2017. De bruto binnenlandse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (GERD) bedroegen 295 miljard euro. Dit staat in het rapport van Eurostat ‘EU en de wereld 2020’, waarin de prestaties tussen de G20-landen worden vergeleken op verschillende terreinen. Het percentage van het bbp van de EU dat wordt uitgegeven aan O&O bedroeg in 2017 2,15 procent. Daarmee ligt de EU mijlenver achter  op landen zoals de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea. China staat qua onderzoeksintensiteit ongeveer op gelijke hoogte met de EU-27. Wat betreft publieke uitgaven aan het onderwijs, is de EU in vergelijking met de G20 landen een middenmoter. In 2016 ging 5% van het bruto nationaal product (bnp) van de EU-27 naar het onderwijs.

Meer personeel

Daarnaast valt op dat het aantal mensen die in de Europese O&O-sector werkt is gestegen ten opzichte van 2007. Het percentage van de beroepsbevolking dat in de sector werkt bedraagt 1,41 procent, dat wordt in de G20 alleen door Zuid-Korea overtroffen met een percentage van 1.76 procent. Het rapport gaat ook in op de verschillende financieringsbronnen van O&O. In de EU wordt bijna 60% gefinancierd door private ondernemingen, dat ligt een stuk lager dan landen als China en Japan waar bijna 80% van het onderzoek wordt gefinancierd door de private sector.

Europees onderwijs scoort goed op gendergelijkheid

Het rapport analyseert ook verschillende zaken op het gebied van onderwijs. Zo blijkt dat de EU-27 het goed doet wat betreft gendergelijkheid in onderwijs. Er volgt een gelijk aantal jongens en meiden primair en secundair onderwijs. In het hoger onderwijs zijn de vrouwen zelfs met 4 procent meer vertegenwoordigd dan de mannen. De enige landen in de G20 waar dit ook het geval is zijn Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook staan leraren in EU-27 landen voor een relatief klein aantal studenten voor klas ten opzichte van andere G20-landen. De student-leraar ratio is 14 studenten per docent, terwijl het gemiddelde in de G20 op 23 staat.  

Context

Eurostat publiceerde voor de zesde keer het rapport over de EU en de wereld. Het rapport bestaat uit 14 hoofdstukken, onderverdeeld in de thema’s mens & maatschappij, economie & bedrijfsleven en milieu & natuurlijke bronnen. In dit rapport worden verschillende landen van de G20 vergeleken. De G20 is een groep bestaande uit 19 landen en de Europese Unie. De groep bestaat uit landen met de meest ontwikkelde economieën van de wereld, samen beslaan de leden 90% van het wereldwijde bruto nationaal product. In 2020 werd voor het eerste gewerkt met de EU-27 in plaats van de EU-28, omdat het VK in 2016 besloot de EU te verlaten.