22 december 2021

eTwinning steeds vaker ingebed in nationaal beleid, maar verdere versterking mogelijk

Fleur Diepstraten

Fleur Diepstraten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

eTwinning is in de meeste lidstaten van de EU ingebed in nationaal beleid, maar de mate waarin hangt af van de nationale context. De rol van eTwinning in nationaal beleid en curricula kan in de meeste lidstaten nog worden versterkt, bijvoorbeeld door eTwinning te promoten en naar te refereren in nationale beleidsdocumenten. Op deze wijze kan het belang van eTwinning gelegitimeerd onder leerkrachten die minder geneigd zijn tot innovatieve methoden van lesgeven.  


eTwinning steeds vaker ingebed in nationaal beleid, maar verdere versterking mogelijk

eTwinning in meeste lidstaten onderdeel van nationaal beleid   

eTwinning vormt in de meeste lidstaten onderdeel van nationaal beleid, al verschilt de mate waarin  eTwinning een rol speelt in nationaal beleid en curricula per lidstaat. Dit blijkt uit het rapport 'Embedding eTwinning in national educational policies from practice to policy' van de Europese Commissie. In Polen is eTwinning bijvoorbeeld sinds 2017 formeel onderdeel van het curriculum voor lessen in vreemde talen. In andere landen is het op een meer informele wijze geïntegreerd in het curriculum. Ongeacht hoe het geïntegreerd is, heeft eTwinning impact op pedagogische methoden van leraren door de introductie van innovatieve en leerlinggerichte benaderingen.  

Betere promotie op nationaal niveau mogelijk 

Het promoten en refereren aan eTwinning in officiële beleidsdocumenten zou het belang van eTwinning nog verder kunnen legitimeren onder leraren die vooralsnog minder staan te springen om hun lespraktijken te innoveren. Het versterken van eTwinning in initiële lerarenopleidingen, hetgeen de Commissie met de Erasmus+ Teacher Academies beoogd, zou toekomstige leraren ook beter voorbereiden op innovatieve onderwijsmethoden. Veel scholen en leraren weten echter nog niet dat eTwinning onderdeel is van Erasmus+ en zijn zich dus ook niet bewust van andere projecten die met Erasmus+ gefinancierd kunnen worden.

Context 

eTwinning biedt een online platform voor leerkrachten in het primair, voortgezet en mbo-onderwijs in Erasmus+ programma- en partnerlanden om samen te werken, kennis uit te wisselen en projecten te ontwikkelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan projecten waarbij leerlingen interculturele competenties op doen via online uitwisselingen. Op het Koning Willem I college werkten mbo-studenten bijvoorbeeld via eTwinning samen met Poolse en Duitse studenten aan een virtuele onderneming. Sinds haar oprichting bereikte het initiatief bijna een miljoen leraren. In Nederland stimuleert en ondersteunt Nuffic leerkrachten scholen die eTwinning-activiteiten willen ontplooien. De Nederlandse overheid raadde de mbo-sector in een servicedocument aan eTwinning als middel in te zetten om tijdens de coronacrisis tóch een internationale dimensie aan de opleiding te kunnen waarborgen. In 2022 zal het eTwinning platform samengaan met School Education Gateway.