Studenten moeten de gelegenheid krijgen om hun leeruitkomsten te valideren, ongeacht waar en hoe zij deze hebben verworven. Dit is één van de zeven aanbevelingen die de ECVET-Werkgroep doet ter bevordering van flexibele leerwegen in het mbo.

ECVET doet aanbevelingen voor flexibele leerwegen mbo

Zeven aanbevelingen

Aan studenten moet de gelegenheid worden geboden om hun leeruitkomsten te valideren, ongeacht waar en hoe zij deze hebben verworven. Dit is één van de zeven aanbevelingen die de ECVET-Werkgroep doet in haar discussiedocument Identifying principles for flexible vocational pathways. Ook moeten kwalificaties worden samengesteld uit leerresultaten die worden ingedeeld in leergroepen en moet de beoordeling van elke groep leerresultaten goed gedocumenteerd worden. Verder moeten de verschillende groepen leeruitkomsten binnen een kwalificatie individueel beoordeeld kunnen worden.  

Wat is ECVET?

Het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) wordt vooral beschouwd als een instrument om de mobiliteit van studenten te vergemakkelijken. Dit wordt gedaan door de uitwisseling van studenten en erkenning van kwalificaties in het Europese beroepsonderwijs te stimuleren. Het doel van ECVET is om de toekenning en berekening van studiepunten in het beroepsonderwijs in Europa te standaardiseren. De ECVET-Werkgroep bestaat uit leden van de ECVET Users Group, met leden uit elf landen waaronder Nederland, en Europese stakeholders zoals Cedefop, EfVET, ETUC en UEAPME. De aanbevelingen zullen als input dienen voor de Annual ECVET Forum 2017, waar gediscussieerd zal worden over het Europese beroepsopleidingenbeleid post-2020 en de aangekondigde voorstellen van de New Skills Agenda for Europe.