Het waarderen van verschillende soorten leeromgevingen is noodzakelijk om te anticiperen op de veranderende wereld van vandaag, zo betoogt het Lifelong Learning Platform. Bovendien moeten leeromgevingen beter op elkaar worden afgestemd en geïntegreerd worden in een gemeenschappelijk referentiekader.

Diversiteit aan leeromgevingen moet op waarde worden geschat

Diversiteit leeromgevingen belangrijk

Een diversiteit aan leeromgevingen, zowel in formele onderwijssystemen als in meer informele of werk-gerelateerde trajecten, is belangrijk om leerlingen, studenten en volwassenen te laten anticiperen op een snel veranderende  wereld. Dit is de belangrijkste boodschap van het Lifelong Learning Platform (LLLP), dat in haar position paper een aantal beleidsaanbevelingen doet met betrekking tot leeromgevingen. Een belangrijk gevolg van deze boodschap is dat informele leeromgevingen, die normaliter aanmerkelijk lager staan aangeschreven dan formele leeromgevingen, meer waardering zouden moeten krijgen. Hieruit voortvloeiend beveelt het LLLP aan samenwerking en partnerschappen tussen formele en informele leeromgevingen te versterken, zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau.

Promoten flexibiliteit

Het potentieel van individuen kan beter worden benut als de flexibiliteit van leerwegen wordt verbeterd. Hiermee wordt het versimpelen van de toegang tot verschillende soorten leeromgevingen bedoeld. Ook roept het LLLP op de behoeften van lerende individuen centraal te stellen in de vormgeving van leeromgevingen. Leerlingen of studenten zijn, maar ook werknemers zullen dus betrokken moeten worden bij de besluitvorming. Met name het inspelen op digitale behoeften in leeromgevingen wordt belangrijker, gezien de veranderende nood aan vaardigheden. Uiteindelijk is het streven van het LLLP om een gemeenschappelijk referentiekader op te zetten waarin kwalificaties die opgedaan zijn in verschillende leeromgevingen worden erkend.

Context

Het Lifelong Learning Platform is een koepelorganisatie van 42 Europese organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs en vaardigheden. LLLP lanceerde haar position paper op 18 oktober aan het einde van de European Vocational Skills Week, die georganiseerd werd door de Europese Commissie.