U kunt nu uw mening geven over het aankomende hogeronderwijspakket. De drie geopende consultaties hebben betrekking op het joint European degree, aantrekkelijke carrières in het hoger onderwijs en kwaliteitsborging en erkenning. Opvallend genoeg blijkt het pakket hernoemd te zijn naar het joint European degree pakket. Reageren is mogelijk tot en met 6 februari.


De Commissie opent drie consultaties voor het aankomende hogeronderwijspakket

Drie consultaties voor het joint European degree

De Commissie heeft drie consultaties over het aankomende hogeronderwijspakket geopend. Het pakket blijkt hernoemd te zijn naar het joint European degree pakket. Eén van de consultaties gaat dus direct over het joint European degree, het belangrijkste onderdeel van het pakket. De andere consultaties gaan over Raadsaanbevelingen die het joint European degree moeten ondersteunen. Zo vraagt de Commissie om uw mening over een nieuw Europees systeem voor kwaliteitsborging en erkenning. Dit systeem moet gezamenlijke onderwijsactiviteiten van Europese hbo- en wo-instellingen stimuleren en zorgen dat deze activiteiten automatisch erkend worden. De laatste consultatie gaat over een initiatief dat aantrekkelijke carrières in het hoger onderwijs moet bevorderen. Hiermee wil de Commissie zorgen dat medewerkers die werken op het gebied van transnationale samenwerking binnen het onderwijs beter erkend en gewaardeerd worden. Reageren op alle drie de consultaties is mogelijk tot en met 6 februari.

Context

De Commissie kondigde de genoemde initiatieven al aan in haar werkprogramma voor 2024. Het joint European degree is een diploma of diplomalabel dat niet door individuele lidstaten wordt erkend maar door de EU als geheel. Vorig jaar publiceerde de Commissie een rapport over de weg naar een joint European degree, waarin het initiatief ook wordt genoemd als oplossing voor problemen rond kwaliteitsborging en erkenning. De Commissie hoopt dat het pakket samenwerking tussen de Europese Universiteiten vergemakkelijkt en dat het bijdraagt aan de Europese Onderwijsruimte. Momenteel loopt er een pilot naar het joint European Degree, waar de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam aan deelnemen.

Mede geschreven door Bas Morshuis.