De Commissie wil volgend jaar meer geld voor onderzoek en onderwijs beschikbaar maken ten opzichte van 2020. Dit staat in de conceptbegroting voor 2021 die zij gisteren presenteerde. In totaal bedraagt de conceptbegroting voor aankomend jaar 166,7 miljard euro wat wordt aangevuld met subsidies en leningen uit het herstelfonds Next Generation EU. Of deze conceptbegroting een realiteit wordt, ligt eraan of de Raad en het Parlement tijdig een akkoord over het Meerjarig Financieel Kader weten te sluiten.

Commissie voorziet meer onderzoeksbudget in conceptbegroting 2021

Meer budget voor onderzoek

De Commissie wil in 2021 meer geld beschikbaar maken voor onderwijs en onderzoek. Dit staat in de conceptbegroting voor 2021 welke de Commissie gisteren presenteerde. De conceptbegroting voor 2021 is gebaseerd op het MFK-voorstel voor 2021-2027 dat de Commissie afgelopen mei presenteerde. Als het aan de Commissie ligt, zal het budget voor Horizon Europe 17,3 miljard euro bedragen, waarvan 5 miljard uit het herstelfonds Next Generation EU,  en dat voor Erasmus+ 2,89 miljard. Voor Horizon Europe zou dat een stijging betekenen ten opzichte van het budget voor dit jaar, het laatste jaar onder Horizon 2020. Voor Erasmus+ zou het bedrag gelijk blijven aan dat van 2020. De totale begroting van 166,7 miljard euro voor 2021 zal worden aangevuld met 211 miljard euro aan subsidies en 133 miljard euro aan leningen afkomstig uit het herstelfonds.

Economisch en maatschappelijk herstel

Met het budget en herstelfonds wil de Commissie in 2021 aanzienlijke investeringen mobiliseren gericht op duurzaam herstel van de coronacrisis. Het budget sluit aan bij de prioriteiten van de Commissie, zoals de Green Deal en de digitale transitie. Zo voorziet de Commissie voor 2021 9,74 miljard voor het Just Transition Fund, waarvan 7,96 miljard uit het herstelfonds,1,19 miljard voor het nieuwe EU4Health programma (1,17 miljard uit het herstelfonds) en 1,34 miljard voor Digital Europe.  Ook wil de Commissie 10,13 miljard euro investeren in het programma InvestEU.

Context

De conceptbegroting voor 2021 is gebaseerd op het MFK-voorstel voor 2021-2027 dat de Commissie afgelopen mei presenteerde. In hoeverre deze conceptbegroting voor 2021 een realiteit wordt, hangt ervan af of de Raad en het Parlement een tijdig akkoord bereiken over het nieuwe MFK en bijbehorend herstelfonds. Mocht dat gebeuren, dan zal de Commissie haar conceptbegroting hierop aanpassen. Mocht een tijdig akkoord toch niet lukken, dan zijn er nog een aantal alternatieve scenario’s mogelijk zodat de EU in 2021 tóch over een budget beschikt. De komende tijd zullen de Raad en het Europees Parlement hun positie innemen omtrent het begrotingsvoorstel voor 2021. Op 17 en 18 juli zullen de regeringsleiders bijeenkomen tijdens een nieuwe top van de Raad. In het geval van een tijdig akkoord komen de instellingen in het najaar bijeen om te onderhandelen over de definitieve begroting voor aankomend jaar.