De Commissie heeft 381 groene vaardigheden toegevoegd aan het kader voor European Skills, Competences, Qualifications and Occupations. De taxonomie van de Commissie moet leiden tot een gezamenlijk begrip over welke vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle groene arbeidsmarkttransitie. Op deze manier kunnen beroepsonderwijsinstellingen middels ESCO identificeren welke vaardigheden terug moeten komen in hun onderwijsprogramma's. 


Commissie geeft een groene update aan ESCO

ESCO krijgt groene update  

Maar liefst 381 groene vaardigheden zijn toegevoegd aan de European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO)-taxonomie. Dat maakt de Commissie bekend in een persbericht. Daarnaast zijn er 185 kennisconcepten en vijf transversale vaardigheden bijgevoegd. De update moet zorgen voor een gezamenlijk begrip over welke vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle groene transitie op de arbeidsmarkt. Deze informatie helpt (hoger) beroepsonderwijsinstellingen met het identificeren van groene elementen die onderdeel moeten zijn van onderwijsprogramma's. De groene vaardigheden zijn te vinden in de  reguliere ESCO-database, waarbij je op groen kan filiteren. .

Context

In 2017 publiceerde de Commissie in navolging van de eerste Europese vaardighedenagenda uit 2016 een eerste versie van ESCO. Het kwalificatiesysteem verzamelt informatie over vaardigheden, kennis en werkervaring van werkzoekenden en stelt deze beschikbaar in één online portaal. Als één van de twaalf acties van de vernieuwde Europese vaardighedenagenda besloot de Commissie de taxonomie te verrijken met groene vaardigheden. Het gaat hierbij echt om beroepsspecifieke vaardigheden, zoals het uitvoeren van energie-audits en het meten van de duurzaamheid van toerisme-activiteiten. Onlangs publiceerde de Commissie ook een Europees groen competentieraamwerkEuropees groen competentieraamwerk (GreenComp), hetgeen een overzicht bevat van kennis, vaardigheden en gedrag die nodig zijn voor alle burgers om duurzaam door het leven te gaan.