Er moet meer budget worden vrijgemaakt voor het Europese Universiteiten-initiatief. Dit stelt CESAER in haar position paper. Verder geeft CESAER aan dat synergieën belangrijk zijn, maar dat nieuwe initiatieven en mogelijkheden tijdig bekend gemaakt moeten worden.

CESAER: meer budget en synergieën voor Europese Universiteiten

Meer budget en aandacht voor synergieën   

Om de excellentie, de effectiviteit en de efficiëntie van het initiatief te waarborgen, vraagt de koepelorganisatie van technische universiteiten, CESAER, in haar position paper voor meer budget voor het Europese Universiteiten-initiatief. Verder moedigt ze synergieën met andere financieringsmogelijkheden, zoals Horizon Europe en Europese structuur en investeringsfondsen (ESIF) aan, maar vraagt ze de Europese Commissie wel om tijdige identificatie van nieuwe mogelijkheden.

Tevredenheid

CESAER verwelkomt het Europese Universiteiten-initiatief en is tevreden over de ruimte voor excellentie binnen het programma en plaats voor creativiteit in de aanvraag. Ook is zij tevreden met de timing van de calls tijdens de eerste pilotfase. Verder benadrukt CESEAR dat het Europese Universiteiten-initiatief open en inclusief moet zijn voor alle hoger onderwijsinstellingen binnen de Europese hogeronderwijsruimte. Wat betreft de evaluatie van de aanvragen, hoopt de koepelorganisatie meer duidelijkheid te krijgen m.b.t. de geografische spreiding van de partners. Ten slotte ziet CESAER  graag dat de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes in de toekomst zal worden toegepast.

Context

De koepelorganisatie CESAER is een samenwerkingsverband van 53 universiteiten binnen de Europese hogeronderwijsruimte.
Afgelopen juni
maakte de Europese Commissie in een eerste pilot de selectie van  17 European Universities-netwerken bekend. Hieronder zaten maar liefst vier Nederlandse universiteiten. De call voor de tweede pilot wordt eind deze maand verwacht.