2017 staat in het teken van het dertigjarig bestaan van Erasmus, het succesvolle Europese uitwisselingsprogramma voor studenten. Ter ere van dit jubileum heeft de Europese Commissie een webpagina over 30 jaar Erasmus gemaakt, waarop een Erasmus+ 30 years toolkit te vinden is en geïnteresseerden hun evenement kunnen laten registreren.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen rondom 30 jaar Erasmus!

De viering van 30 jaar Erasmus

2017 is het jaar waarin het dertigjarig bestaan van het Erasmusprogramma wordt gevierd. De Europese Commissie heeft ter ere van dit jubileum een webpagina gemaakt over 30 jaar Erasmus. Ook zal ze vanaf februari een speciale nieuwsbrief uitsturen om het dertigjarig bestaan van het Erasmusprogramma extra aandacht te geven. Op deze webpagina is ook een Erasmus+ 30 years toolkit te vinden, waarvan iedereen gebruik van kan maken om de 30 jaar Erasmus+ campagne te promoten. Om het succesverhaal van het Erasmusprogramma te vieren zullen er gedurende 2017 verschillende evenementen plaatsvinden in Brussel en de EU-lidstaten, zoals conferenties, forums en debatten. Geïnteresseerden kunnen hun evenement om het dertigjarig bestaan van Erasmus te vieren op de weppagina laten registreren. 

Het succesverhaal van Erasmus

In de dertig jaar dat het Erasmusprogramma bestaat, heeft het veel succesverhalen opgeleverd. Zo hebben deelnemers dankzij het programma hun carrièremogelijkheden verbeterd, hebben ze een nieuwe taal kunnen leren en hebben ze een beter beeld gekregen van wat Europees burgerschap inhoudt. Het Erasmusprogramma startte in 1987, waarin 3.000 studenten uit het hoger onderwijs met een Erasmusbeurs naar het buitenland gingen. In de dertig tussenliggende jaren is het aantal Erasmusstudenten gegroeid tot 4 miljoen. In 2014 is het Erasmus+-programma van start gegaan, als opvolger van het Leven Lang Leren Programma. Dit programma zal nog lopen tot 31 december 2020.