Erasmus+ (2014-2020)

Dossierbeschrijving

Het Europese onderwijsprogramma Erasmus+: The EU Programme for Education, Training, Youth and Sport geeft subsidies voor activiteiten op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Studentenmobiliteit maakt hier een belangrijk deel van uit, maar het Erasmus+-programma ondersteunt ook verregaande samenwerking tussen onderwijsinstellingen en stimuleert beleidsdialoog en -ontwikkeling. Het programma loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020.

Lees meer

Doelstellingen van Erasmus+

Erasmus+ heeft als doel mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te laten blijven ontwikkelen. Erasmus+ is Europees mobiliteits- en uitwisselingsprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Ten opzichte van haar voorganger, het Leven Lang Leren Programma, heeft Erasmus+ een hernieuwde focus op vaardigheden voor werkgelegenheid en biedt het nieuwe kansen voor de modernisering van lesgeven en leren. Om de doelen van het nieuwe programma te bereiken is €14,7 miljard euro uitgetrokken voor de periode 2014-2020.

Actielijnen

Erasmus+ is onderverdeeld in drie actielijnen. De drie actielijnen zijn:

  • Mobiliteit om individuen de kans te geven hun competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren, waaronder personeels- en studentenmobiliteit voor ho, mbo en po en vo.
  • Strategische partnerschappen voor het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve methodes in het onderwijs en jongerenwerk, waaronder Knowledge Alliances voor het hoger onderwijs en Sector Skills Alliances voor het mbo.
  • Beleidsontwikkeling om te kunnen anticiperen op innovatieve beleidsmaatregelen voor het realiseren van de Europa 2020-doelstellingen. Hieronder vallen o.a. de Open Methode van Coördinatie (OMC) en de implementatie van EU-instrumenten zoals het European Qualification Framework (EQF).

Meer informatie:

Website Commissie: Erasmus+
Website Nationaal Agentschap: Nationaal Agentschap Erasmus+
Verordening Erasmus+: Regulation establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport
Publicatie Commissie: Programmagids Erasmus+

Geüpdatet op: 17/03/2020

Nieuws

ETF: "Lokale Centres of Vocational Excellence opereren nog te geïsoleerd"

Veel lokaal gevormde Centres of Vocational Excellence (CoVe’s) functioneren in isolatie waardoor zij niet worden blootgesteld aan praktijken in andere CoVe’s. Dit is één van de conclusies uit een...

Lees meer

9 Nederlandse kennisinstellingen geselecteerd voor 2e pilot Europese Universiteiten

De Europese Commissie maakte vandaag de 24 geselecteerde netwerken bekend die zullen deelnemen aan de tweede pilot van het Europese Universiteiten-initiatief. De selectie telt maar liefst negen...

Lees meer

Webinar - Rethinking student mobility after corona: “virtual mobility is an enhancement not a replacement”

How did the corona crisis affect student mobility in Europe, in what ways did educational institutions react and what is the EU’s response to new developments? These were some of the questions that...

Lees meer

Commissie voorziet meer onderzoeksbudget in conceptbegroting 2021

De Commissie wil volgend jaar meer geld voor onderzoek en onderwijs beschikbaar maken ten opzichte van 2020. Dit staat in de conceptbegroting voor 2021 die zij gisteren presenteerde. In totaal...

Lees meer

Uitgelicht: project Pove Water – Nordwin & Friesland College

Neth-ER neemt u de komende tijd mee voor een blik achter de schermen bij een bijzonder Europees project van één van onze leden of hun achterban. Deze keer is het project Pilot Platform of Vocational...

Lees meer

Webinar - Rethinking student mobility after corona

Neth-ER organiseert samen met NorCore en SwissCore een webinar over de impact van de coronacrisis op studentenmobiliteit. De webinar vindt plaats op 2 juli van 11:00 tot 12:30 uur. U bent...

Lees meer

Raad: onderwijs drijvende kracht achter succesvol herstel

Onderwijs vormt een drijvende kracht achter succesvol herstel na de coronacrisis en moet een plaats krijgen in het Europees herstelplan, volgens de Raad van de Europese Unie. Daarbij onderstreept de...

Lees meer

Raad vraagt aandacht voor ontwikkeling en mobiliteit onderwijzers

De Raad wil dat de professionele ontwikkeling en erkenning van leerkrachten en opleiders bevorderd wordt. In aangenomen conclusies vraagt zij de lidstaten en de Europese Commissie om op dit gebied...

Lees meer

Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfonds gepubliceerd. Hierin wil ze in totaal 94,4 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.