In de EU zou iedereen gelijke deelname aan de samenleving moeten kunnen ervaren, en gelijke rechten en vrijheden genieten. Met het nieuwe EU Antiracisme Actieplan 2020-2025 wil de Commissie raciale en etnische discriminatie in de lidstaten verder aanpakken. Met name Europese onderwijsprogramma’s kunnen bijdragen aan verandering.


Antiracisme Actieplan stuurt op gelijkheid

Nieuw Europees actieplan tegen racisme

Binnen de EU moet iedereen van fundamentele rechten, vrijheden en gelijke deelname aan de samenleving kunnen genieten, ongeacht etnische afkomst. Met het nieuwe Antiracisme Actieplan wil de Commissie de juridische instrumenten en het antiracismebeleid waar de EU over beschikt versterken. Hoewel discriminatie op grond van ras of etnische afkomst wettelijk verboden is in de Unie, komen gevallen van racisme nog veelvuldig voor. Op gebieden waar de EU-wetgeving tekortschiet, zal de Commissie gebruik maken van beleids- en financieringsprogramma’s. Ook wordt er een onderzoek uitgevoerd naar discriminatie binnen de Commissie zelf, met betrekking tot selectieprocedures en diversiteit onder het personeel.

Onderwijs één van aandachtsgebieden

Europese programma’s en beleid op het gebied van onderwijs zijn onderdeel van de instrumenten in het actieplan. Volgens de Commissie is gelijke toegang tot onderwijs essentieel om een inclusiever beleid te kunnen voeren in Europa, met aandacht voor diversiteit. Binnen de Europese Skills Agenda wordt opgeroepen tot inclusieve programma's voor beroepsonderwijs voor kwetsbare groepen, waaronder mensen met een raciale of etnische minderheidsachtergrond. Inclusie en eerlijkheid in het onderwijs zullen tot prioriteit van de Europese onderwijsruimte worden gemaakt. Verder worden binnen het beleid van Erasmus+ projecten gestimuleerd die bijdragen aan diversiteit. Ook zal het actieplan voor digitaal onderwijs, wat binnenkort wordt gepresenteerd, verplicht aandacht schenken aan gelijkheid in digitaal leren.

Context

Diversiteit staat bij de EU hoog in het vaandel. Toch geeft meer dan de helft van de Europeanen aan dat raciale en etnische discriminatie veel voorkomt in hun land, rapporteert de Commissie. De wereldwijde Black Lives Matter-beweging heeft ook beleidsmakers in Europa wakker geschud. Omdat de verantwoordelijkheid voor het implementeren van antiracismebeleid bij de lidstaten ligt, bevat het actieplan ook een set nationale maatregelen. De Commissie roept de lidstaten op om tegen eind 2022 hun nationale actieplannen goed te laten keuren en om Europese instrumenten zoveel mogelijk te benutten.