CESAER roept op tot meer gelijkheid, diversiteit en inclusie in hoger onderwijs

30 oktober 2019

Er moet meer ambitie worden getoond op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs, zo stelt CESAER. Volgens de koepelorganisatie van technische universiteiten kan het inclusiever maken van de academische gemeenschap leiden tot meer excellentie. In 2023 wil CESAER concrete doelen hebben behaald, zoals het bereiken van meer gendergelijkheid.

Meer ambitie diversiteitsbeleid

Onderwijsinstellingen en beleidsmakers op nationaal en Europees niveau moeten meer ambitie tonen op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs, zo stelt CESAER in hun 'Declaration on Equality, Diversity and Inclusion'. Meer ambitie leidt volgens CESAER tot een verhoogde kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Met name op het gebied van technische vaardigheden is er nog veel potentieel dat onbenut blijft, waarbij een ambitieuzer diversiteitsbeleid als stap in de goede richting wordt gezien. De universiteiten die aangesloten zijn bij CESAER hebben diverse beleidsinstrumenten ingezet om het goede voorbeeld te geven, zodat er in 2023 concrete doelen zijn behaald. Een voorbeeld hiervan is het bereiken van een genderbalans van ten minste 30% op bestuursniveau. CESAER roept andere onderwijsinstellingen en nationale overheden op om financiering te verbinden aan diversiteitsbeleid.  

Context

CESAER is een koepelorganisatie van 52 technische universiteiten, waaronder de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Twente. In 2024 zal CESAER verslag uitbrengen van de behaalde prestaties op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie. Eerder riep LERU, een samenwerkingsverband van onderzoeksintensieve Europese universiteiten, ook op tot meer aandacht voor gelijkheid, diversiteit en inclusie. 

Meer informatie: 

Persbericht CESAER: Universities of science and technology commit to accelerate equality, diversity and inclusion
Publicatie CESAER: Declaration on equality, diversity and inclusion at universities of science & technology
Artikel Neth-ER: OESO: Onderwijs moet beter aansluiten op veranderende arbeidsmarkt
Artikel Neth-ER: LERU roept universiteiten op meer te doen aan gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Financiële en economische gevolgen voor universiteiten door corona

Universiteiten lijden onmiddellijk verlies door de coronapandemie, onder andere door het stoppen van diensten, onderzoekscontracten en internationale studentenuitwisseling. Wel is er ook een...

Lees meer

Webinar – Digitalisation of student mobility: gaining international competences in times of corona through virtual and blended mobility

Join us on 27 October for a discussion on gaining international competences through virtual and blended student mobility. During this webinar, we will explore the role digitalisation can play to...

Lees meer

Commissie gaat actie ondernemen om digitalisering in Europees onderwijs te versterken

De Commissie wil digitalisering in het onderwijs versterken door het ontwikkelen van een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem en het versterken van digitale vaardigheden van de Europese...

Lees meer

EUA-briefing geeft impact Covid-19 op hoger onderwijs en onderzoek weer

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op zowel het aangeboden onderwijs als op internationale mobiliteit van studenten en onderzoekers. Zo stelt EUA in een onlangs gepubliceerde briefing....

Lees meer