De Europese Commissie vraagt uw mening over een Europees initiatief rondom individuele leerrekeningen. De persoonsgebonden budgetten moeten volwassenen helpen bij een leven lang leren en bijdragen aan verbrede toegang tot de arbeidsmarkt. De consultatie staat open tot en met 16 juli.


Adviseer de Commissie over individuele leerrekeningen

Verbeterde inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

De Europese Commissie vraagt om uw input over een Europese aanpak rondom individuele leerrekeningen (ILA’s). ILA’s zijn persoonsgebonden budgetten ter verbreding van bij- en omscholing. De leerrekeningen hebben als doel de vaardigheden en inzetbaarheid van volwassenen op de arbeidsmarkt te verbeteren en werknemers minder afhankelijk te maken van hun werkgever voor bij- en omscholing. Daarnaast wil de Commissie met de ILA’s sociale ongelijkheden inperken. U kunt tot 16 juli uw mening geven. In de enquête vraagt de Commissie om uw advies over:

  • De obstakels rondom de financiering en tijdsduur van bij- en omscholing
  • De stimulansen en motivatie voor bij- en omscholing
  • De mogelijke beleidsinstrumenten voor de financiering van ILA’s op EU-, nationaal en instelllingsniveau
  • De gewenste en verwachte invloed van een Europees initiatief rondom ILA’s op onder andere de digitale en groene transities

Daarnaast kunnen belanghebbenden een eigen position paper bijvoegen.

Context

De leerrekeningen zijn onderdeel van de Skills Agenda en moeten bijdragen aan het behalen van de norm van 60% lerende volwassenen in 2030 onder de Europese Sociale Pijler. In maart lanceerde de Commissie een verkennende roadmap over ILA’s. De Commissie wil binnen het initiatief nagaan welke ondersteunende diensten individuele leerrekeningen kunnen ondersteunen. Dit kan onder meer loopbaanbegeleiding, validatie en transparantie met betrekking tot de kwaliteit van opleidingen omvatten, evenals voorzieningen op het gebied van educatief of opleidingsverlof. In het vierde kwartaal van 2021 presenteert de Commissie haar plannen rondom ILA’s. De Commissie kan al op steun van het Parlement rekenen hiervoor.