21 september 2021

ACA: Duurzamer of inclusiever onderwijs? De European University Strategy moet dit beantwoorden

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie moet conflicterende prioriteiten niet uit de weg gaan en een slimme en omvangrijke strategie voor het hoger onderwijs creëren. Dat is een van de drie boodschappen die de Academic Coorperation Association (ACA) naar voren brengt in haar position paper over de nieuwe Europese strategie voor universiteiten en de verdere uitrol van het Europese Universiteiten-initiatief. Daarnaast wijst ze op het belang van transnationale samenwerking en het juiste gebruik van data.


ACA: Duurzamer of inclusiever onderwijs? De European University Strategy moet dit beantwoorden

Ontwikkel prioriteiten niet van, maar met elkaar  

Het ontwikkelen van een serieus doordacht beleidsraamwerk waarin prioriteiten tegen elkaar worden afgewogen is de sleutel tot het creëren van een effectieve European Strategy for Universities. Dat zegt de koepelorganisatie Academic Cooperation Association (ACA) in een position paper. ACA stelt dat in het huidige Europese hoger onderwijs beleidsprioriteiten nog te vaak apart van elkaar worden bediscussieerd, waardoor deze rondom de implementatie kunnen conflicteren. Een voorbeeld hiervan is de tegenstelling tussen de Europese idealen van inclusie en duurzaamheid: inclusiever onderwijs zou bijvoorbeeld zonder rekening te houden met duurzaamheid een grotere CO2-voetafdruk kunnen opleveren, terwijl duurzamer onderwijs dan weer een kostenplaatje met zich meebrengt wat bij voorbaat bepaalde studenten zou kunnen uitsluiten, aldus de ACA. Alleen een strategie die aandacht heeft voor de doorwerking van prioriteiten binnen het gehele beleidsraamwerk kan universiteiten ondersteunen in het creëren van slimme beleidsstrategieën.

Transnationale samenwerking en data (als kernwaarden)

Daarnaast kan de Europese strategie voor universiteiten een motor zijn voor de verdere uitbouw van internationale samenwerking en nationale en institutionele hervormingen. ACA stelt dan ook voor om transnationale samenwerking aan de basis van de strategie te plaatsen en verder te bouwen op bestaande internationale samenwerkingsverbanden en instrumenten op zowel Europees als nationaal niveau. Ook wijst de ACA erop dat de Europese strategie voor universiteiten het gebruik van data op beleidsmatige terreinen kan bevorderen om zo een strategischere, meer vooruitkijkende en synergetische aanpak in het hoger onderwijs te creëren. Ook zou de ACA graag meer dataverzameling zien op onontgonnen terreinen zoals stafmobiliteit, inclusieve internationalisering, en vergelijking van verschillen in leeruitkomsten van fysieke en blended mobiliteit.   

Context

De European Strategy for Universities is de aankomende Europese strategie voor de transformatie van het Europese hoger onderwijs die de Commissie naar verwachting begin 2022 zal publiceren. De strategie is onderdeel van de Europese Onderwijsruimte (EEA). Tijdens de OJCS-Raad van mei dit jaar bespraken de onderwijsministers in aanloop naar de strategie de hervorming van het hoger onderwijs. Zij benadrukten onder andere dat barrières voor transnationale samenwerking moeten worden weggenomen. De allianties onder het Europese Universiteiten Initiatief dienen hierbij als belangrijk testbed voor strategische samenwerking en het aanpakken van gezamenlijke uitdagingen.