160 onderzoeksintensieve universiteiten wereldwijd hebben een declaratie getekend voor het gebruik van open data. Werken met open data verhoogt de kwaliteit en transparantie van onderzoek, zo menen ze. Andere universiteiten, onderzoeksfinanciers en overheden worden opgeroepen zich achter de declaratie te scharen en gepaste financiering beschikbaar te stellen.


160 onderzoeksintensieve universiteiten scharen zich achter open data

160 onderzoeksintensieve universiteiten wereldwijd hebben een declaratie getekend voor het gebruik van open data. Werken met open data verhoogt de kwaliteit en transparantie van onderzoek, zo menen ze. Andere universiteiten, onderzoeksfinanciers en overheden worden opgeroepen zich achter de declaratie te scharen en gepaste financiering beschikbaar te stellen.

Declaratie ondertekend  

160 onderzoeksuniversiteiten van over de hele wereld, vertegenwoordigd door negen koepelorganisaties, hebben zich achter het gebruik van open data geschaard. Dit gebeurde door de ondertekening van de Sorbonne Declaration, vernoemd naar de plaats waar het evenement plaatsvond, tijdens de International Research Data Rights Summit. Het gebruik van open data, waarmee wordt gedoeld op het zo vroeg mogelijk in het onderzoeksproces openbaar beschikbaar stellen van data, kan de kwaliteit en de transparantie van onderzoek ten goede komen. De leidende principes zijn dat data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar moeten zijn (FAIR-principes). Werken met open data kan ertoe leiden dat publieke middelen waarmee onderzoek gefinancierd wordt efficiënter worden gebruikt. De aangesloten universiteiten stellen dat zij trainingsprogramma’s gaan opzetten en hun onderzoekers die met open data werken gaan erkennen.

Oproep voor buitenwereld 

Publieke en private onderzoeksinstellingen worden opgeroepen de Sorbonne Declaratie te steunen. Aan overheden wordt gevraagd met een reguleringskader omtrent open data te komen, waar de OESO recentelijk ook al aandacht voor vroeg. Dit kan duidelijkheid scheppen over enkele complicerende factoren die het werken met open data bemoeilijken, zoals veiligheidskwesties, privacy en de bescherming van intellectueel eigendom. Ook kan zulke regulering een ‘lock-in’ effect van commerciële partijen voorkomen. Bovendien is het aan overheden en onderzoeksfinanciers om universiteiten de financiële mogelijkheden te bieden met open data te gaan werken, zo staat in de Sorbonne Declaratie.

Context

De International Research Data Rights Summit is mede georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam. Zij maakt, net als de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden, deel uit van de League of European Research Universities (LERU), mede-ondertekenaar van de Sorbonne Declaratie.