Er zijn nog veel uitdagingen te overbruggen als het gaat om de implementatie van microcredentials in Europa. Dat stelt het European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) in haar position paper. Zo zijn individuen vaak nog niet bekend met het concept microcredentials en maken zij er daarom nog onvoldoende gebruik van. Ook de (internationale) erkenning van microcredentials verdient aandacht.  


‘Nog veel uitdagingen te overbruggen voor microcredentials’

Veel microcredentials, maar slechts beperkt bekend

Er moet nog veel gebeuren bij de implementatie van microcredentials in Europa. Dat stelt het European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) in een position paper. Daarvoor doet zij een aantal aanbevelingen ten aanzien van microcredentials in vier categorieën; lerende individuen, de arbeidsmarkt, het onderwijs en internationalisering. De grootste uitdaging op het gebied van het individu is de onbekendheid van microcredentials. Individuen zijn vaak nog niet bewust van het concept microcredentials. Daardoor maken zij hier geen gebruik van. Dit sluit aan bij de uitdaging die EfVET identificeert voor de arbeidsmarkt, namelijk dat door de grote hoeveelheid microcredentials niet altijd duidelijk is wat de inhoud van een microcredential behelst. Ook is het op dit moment niet mogelijk om microcredentials onderling te vergelijken. EfVET pleit daarom voor het creëren van meer bewustzijn en toepassing van microcredentials.


Nationale inbedding en Europese erkenning

Verder stelt EfVET dat de grootste uitdagingen voor het mbo als aanbieder van microcredentials zit in het verkrijgen van voldoende financiële en personele middelen voor gekwalificeerd personeel. Om microcredentials te gebruiken voor een soepele overgang, bijvoorbeeld tussen het mbo en hbo, is het daarnaast belangrijk dat microcredentials een erkende positie krijgen. Mbo- en hbo instellingen kunnen hiervoor bijvoorbeeld partnerschappen opzetten. Betere erkenning van microcredentials beperkt zich echter niet tot de landsgrenzen. Om internationale mobiliteit te stimuleren, is het belangrijk dat de behaalde leeruitkomsten worden gecertificeerd middels microcredentials en dat moet op een vergelijkbare en transparante manier gebeuren binnen alle EU-lidstaten. Daar hoort ook een duidelijke kwaliteitsborging bij. Het proces van het opzetten, behalen en erkennen van microcredentials moet daarom minder complex en meer transparant zijn, aldus de Europese koelorganisatie.

Context

EfVET staat voor European Forum of Technical and Vocational Education and Training en vormt daarmee de Europese koepelorganisatie voor het beroepsonderwijs in Europa. EfVET coördineert de brede implementatie van microcredentials. Microcredentials certificeren de leeruitkomsten van korte leerervaringen. Dit zorgt ervoor dat om- en bijscholing gemakkelijker wordt. Dit sluit aan op de leven lang leren ambitie van de Europese instellingen. De ambitie is om in 2030 minimaal 60% van de Europese bevolking om- of bijgeschoold te hebben met het oog op de huidige transities zoals digitalisering en klimaat. De Europese aanpak voor microcredentials moet daar bij helpen.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.