De Britse regering zal de financiële gevolgen van de Brexit voor met 'Europees' geld gefinancierde projecten compenseren vanuit nationale middelen, volgens een verklaring van de Britse minister van Financiën. Deze garantie geldt onder andere voor Horizon 2020-projecten.


VK compenseert EU-subsidies bij Brexit

Horizon 2020-projecten verzekerd van financiering

Britse partners in of coördinatoren van een Horizon 2020-consortium zijn verzekerd van financiering voor de totale looptijd van het project, ook wanneer deze valt na de Brexit. De Britse overheid zal de financiering vanuit de EU overnemen, mocht deze door de Brexit in gevaar komen. Dit staat in een statement van Philip Hammond, Chancellor of the Exchequer in de regering van Theresa May. Door deze garantie zal de continuïteit van projecten beter verzekerd zijn en is er dus voldoende reden voor Britse instellingen en bedrijven om projecten in te dienen binnen de calls van Horizon 2020 

De garantie, die de Britse regering biedt, omvat drie zaken:

  • Alle structuur- en investeringsfondsprojecten, waarvoor is getekend voor het Autumn-statement zullen in aanmerking komen voor volledige financiering ook als de projecten doorlopen tot na de Brexit. Deze najaarsverklaring wordt vaak eind november of begin december gedaan door de Britse minister van Financiën aan het parlement om inzicht te geven in de economische verwachtingen van het VK.
  • Ook specifieke ESIF-projecten die na het Autumn statement maar voor het vertrek van het VK worden getekend zouden in aanmerking kunnen komen voor deze verzekering. Echter, welke projecten dit precies zijn wil Hammond nog overleggen met de Britse belanghebbenden.
  • Competitieve financiering vanuit de EU, waarbij Britse organisaties projectvoorstellen indienen rechtstreeks bij de Europese Commissie, terwijl het VK nog lid is van de EU. Horizon 2020 wordt hierbij expliciet als voorbeeld genoemd.

Consequenties Brexit voor Erasmus+

Het is vooralsnog onduidelijk of de gegeven garantie ook geldt voor de financiering van projecten uit hoofde van (de centrale acties van) Erasmus+. Jo Johnson, Minister of State for Universities and Science, heeft in een eerder statement beloofd dat de uitkomsten van het Brexit-referendum geen effect mag hebben op begunstigden van Erasmus+ in 2016 of 2017. Hoe de toekomst van de financiering van het programma Erasmus+ eruit zal zien, is onduidelijk en onderdeel van de onderhandelingen tussen het VK en de EU over de uittreding.

Tijdlijn Brexit

Op 23 juni 2016 stemden de Britten voor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Theresa May, huidige premier van het VK, heeft laten weten het proces voor uittreding niet in 2016 te willen starten. Omdat de onderhandelingen naar verwachting twee jaar in beslag zullen nemen, betekent dit dat het VK in ieder geval tot en met 2019 lid zal blijven van de EU. Na het Autumn Statement zal er meer duidelijk komen over het proces.