Vijf Nederlandse regio’s behoren tot de tien meest concurrerende gebieden van Europa. Zo blijkt uit de Regional Competitiveness Index 2022 gepubliceerd door de Commissie. Onderontwikkelde regio’s hebben zich de afgelopen zes jaar ontwikkeld en veel oostelijke EU-regio’s zetten hun inhaalslag voort.


Vijf Nederlandse regio’s staan in top 10 meest competitieve EU-regio's

Vijf Nederlandse regio’s  

Vijf Nederlandse regio’s staan in de top tien van de meest concurrerende gebieden van Europa. Zo blijkt uit de Regional Competitiveness Index 2022, die is gepubliceerd door de Commissie. De regio Utrecht staat op plek één in de ranking, gevolgd door Zuid-Holland op plek twee. De regio’s Noord-Brabant, Amsterdam en Gelderland staan respectievelijk op plek vier, vijf en acht. Deze Nederlandse regio’s scoren onder meer zo hoog vanwege hun hoge BBP per hoofd van de bevolking, het lage aantal jonge vrouwen dat werkloos is en geen opleiding volgt, hun hoge score op de Female Achievement Index en het hoge aantal recent afgestudeerden dat snel een baan vindt. De Female Achievement Index is een overzichtsindex die verschillende indicatoren van vrouwen emancipatie en prestatie omvat. Verder staan Friesland en Drenthe in de top drie van de Europese transitie regio’s.

En andere landen?   

Minder ontwikkelde regio’s hebben hun concurrentievermogen verbeterd tussen 2016 en 2022. De afgelopen drie jaar hebben de meeste oostelijke EU-regio’s hun inhaalslag voortgezet. Desondanks zijn de slechts scorende regio’s nog steeds geconcentreerd in de minder ontwikkelde regio’s van de centraal- en oostelijk gelegen EU-lidstaten. Delen van Tsjechië, Roemenië, Slowakije en Bulgarije raakten zelfs verder verwijderd van het EU-gemiddelde. Zuid-Europese regio's boekten juist positieve resultaten in de afgelopen jaren.

Context

De Regional Competitiveness Index wordt elke drie jaar gepubliceerd en meet het vermogen van een regio om aantrekkelijke en duurzame leef- en werkomstandigheden te bieden voor burgers en bedrijven. Sinds dit jaar maakt de index gebruik van een nieuwe manier van indiceren om vergelijken over tijd te vergemakkelijken. De Index bestaat uit 68 indicatoren die zijn onderverdeeld in elf pillaren, zoals innovatie en hoger onderwijs, opleiding en leven lang ontwikkelen. In 2019 stond de regio Utrecht op een gedeelde tweede plek samen met de regio Londen. Terwijl Zuid-Holland nog op plek dertien stond en Noord-Brabant en Gelderland op een gedeelde twintigste plek.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.