Het Verenigd Koninkrijk  start een juridisch proces om associatie met Horizon Europe, Euratom en Copernicus te forceren. Dat laat de Britse regering bij monde van Liz Truss weten. Truss wil dat de Commissie stopt met het politiseren van onderzoekssamenwerking. Volgens arbitragebepalingen in het Brexitakkoord moet er voor het einde van het jaar een afwikkeling komen voor de associatiekwestie. Verschillende stakeholders reageren hoopvol op de ontwikkelingen.


Verenigd Koninkrijk zet juridische stappen om Horizon-associatie te bewerkstelligen

Politiek gewin over de rug van de wetenschap

Om associatie met Horizon Europe te forceren zet het Verenigd Koninkrijk (VK) juridische stappen. Dat maakte de Britse premierskandidaat Liz Truss bekend in een statement. Truss beschuldigt de EU ervan het onderzoeksprogramma te gebruiken als politiek drukmiddel. Het VK licht daarom een optie uit het Brexitakkoord om een internationale arbitragezaak te starten. De Commissie heeft tot 26 augustus om op het verzoek te reageren, waarna er voor 16 september gesprekken tussen beide partijen plaats moeten vinden. Verwacht wordt dat er voor het einde van 2022 een besluit uit dit proces rolt.

Hogeronderwijsinstellingen hoopvol

Allianties van hogeronderwijsinstellingen aan weerzijden van het Kanaal hopen dat de uitblijvende associatie van het VK met Horizon Europe tot een einde komt. De Britse Russell Group benadrukt dat associatie de beste uitkomst voor zowel de EU als het VK is. Namens de European University Association reageerde directeur Thomas Jørgensen dat hij weliswaar betreurt dat het zover heeft moeten komen, maar hoopt dat de EU hierdoor wel haar beloftes voor associatie van het VK waarmaakt. Secretaris-generaal van de League of European Research Universities Kurt Deketelaere laat weten dat het hoog tijd werd dat er noodzakelijke beslissingen worden genomen om associatie werkelijkheid laten worden.  

Context

De Brexit-deal bepaalde dat het VK zich op korte termijn zou associëren met Horizon Europe, het Europese onderzoeksprogramma. Door politieke meningsverschillen tussen de beide blokken is associatie tot op heden echter uitgebleven, ondanks vele oproepen van het Europese kennisveld. Evenals het niet geassocieerde Zwitserland heeft het VK daarom verzachtende maatregelen ingesteld voor gedupeerde onderzoekers. Onlangs maakte het VK bekend te werken aan een Plan B, voor het geval dat associatie definitief uitblijft.