De EU moet een beter ecosysteem creëren voor innovatieve start-ups zodat deze makkelijker unicorns kunnen worden: bedrijven met een marktwaardering van boven de 1 miljard euro. Dit is de uitkomst van de EU Startup Summit, waar het Europese Startup Network een actieplan presenteerde voor de toekomst van start-ups in de EU.


Van pony tot eenhoorn: hoe Europese start-ups kunnen excelleren

Innovatie ondersteunen

De EU moet een beter ecosysteem faciliteren om eenhoorns te creëren: beginnende bedrijven met een marktwaarde van minimaal 1 miljard euro. Dit staat in het actieplan van het Europese Startup Network, dat tijdens de EU Startup Summit werd overhandigd aan Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. Tot nu toe zitten Europese start-ups nog te vaak onder de miljard-grens ten opzichte van de rest van de wereld. Een innovatief ecosysteem moet synergiën creëren tussen start-ups en grote (tech)bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheden en hulporganisaties. Hiermee zullen start-ups meer kennis tot hun beschikking krijgen, makkelijker kunnen opschalen en daardoor sneller excelleren. Verder wordt talent aangemerkt als een grote drijver voor innovatie binnen start-ups. Er moet daarom meer gebeuren om universiteitsstudenten en vrouwen te enthousiasmeren voor het ondernemerschap. Dit gebeurt vooralsnog onvoldoende, aldus het netwerk.

Effectief beleid voor groei

Verder geeft het actieplan aan dat de groei van start-ups beter moet worden gemonitord, door middel van een scoreboard. Hiermee kan Europees beleid beter inspelen op de ontwikkelingen in het veld. Het netwerk geeft aan dat er momenteel nog veel onduidelijkheid bestaat over de definities en ontwikkelingen binnen de sector. Hierdoor is gericht beleid maken moeilijk. Als laatste stelt het Europese Startup Network voor dat de EU een pan-Europees start-up Visum introduceert. Start-ups hebben momenteel te kampen met arbeidstekorten, waardoor zij niet kunnen doorgroeien. Het visum zal werkzoekenden makkelijk in contact brengen met werkgevers, door obstakels rondom mobiliteit weg te nemen.

Context

Eind 2020 kondigde commissaris Gabriel aan dat kennisuitwisselingen en netwerken tussen grote bedrijven en start-ups een fundamenteel onderdeel moeten gaan worden van een op te richten Europese Innovatieruimte (EIA), naast de Europese Onderwijs- en Onderzoeksruimtes. Synergiën tussen onderwijs, onderzoek en innovatie zullen hierin worden verstevigd. De European Innovation Council (EIC) en het European Institute of Innovation and Technology (EIT) tekenden onlangs een overeenkomst om Europese innovatieve start-ups te ondersteunen, zodat goede ideeën internationaal opgeschaald kunnen worden. Momenteel lopen Europese bedrijven nog achter op hun Amerikaanse en Chinese concurrenten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Al deze initiatieven hebben het uiteindelijke doel om de EU de innovatieve koploper te maken in de wereld.