Het Quantum Technologies Flagship pleit voor het consolideren van fundamenteel onderzoek op het gebied van kwantumtechnologie. Dit is volgens het vlaggenschipinitiatief nodig om Europa de kwantumvallei van de wereld te maken. Dat blijkt uit de nieuwe New Strategic Research and Industry Agenda voor Europees onderzoek naar kwantumtechnologie.


Strategische onderzoeksagenda voor kwantum zet fundamenteel onderzoek op één

Investeer meer in fundamenteel onderzoek  

‘Versterk fundamenteel en nieuwsgierigheid gedreven kwantumonderzoek’. Daarvoor pleit de vernieuwde strategische onderzoek en industrieagenda voor kwantumtechnologie (SRIA 2030) van het Quantum Flagship. Deze nieuwe routekaart toont hoe Europa bouwt aan ecosysteem voor wetenschappelijke en industriële toepassingen van kwantum. De agenda is gestructureerd langs vier verticale pijlers. Te weten kwantum-: rekenen, simulatie, communicatie, en detectie en metrologie. De agenda behandelt verschillende onderwerpen die al deze pijlers gemeen hebben, variërend van fundamentele wetenschap en ontsluitende technologieën tot onderwijs, communicatie, standaarden en intellectueel eigendom. Fundamenteel onderzoek blijft volgens de agenda cruciaal, mede om beter inzicht te krijgen van alle mogelijke toepassingen van kwantumtechnologieën. Financiering vanuit lidstaten en onderdelen van Horizon Europe, zoals de ERC, MSCA en Cluster 4 (Digital Industry and Space), is daarvoor onmisbaar.

De EU als kwantumkoploper

Om ervoor te zorgen dat de EU de wereldwijde leiding neemt in het kwantumecosysteem, moeten kwantumtoepassingen geïndustrialiseerd worden. Denk daarbij aan de productie van kwantumhalfgeleiders. Hoewel de EU momenteel koploper is op het gebied van publieke financiering van kwantumtechnologie, neemt de wereldwijde concurrentie sterk toe, volgens de SRIA 2030. Daarom moet Europa haar kwantumecosysteem verdiepen door talent, vaardigheden en (onderzoeks)infrastructuur verder te ontwikkelen. Belangrijke troeven hierin zijn bestaande initiatieven zoals de EuroHPC-QCS, de European Quantum Communication Infrastructure en het Chips for Europe initiative.

Verder kijken

Ook het creëren van synergiën tussen de EU-lidstaten en andere gelijkgestemde regio’s in de wereld speelt een rol in de strategie om wereldleider te worden. Daarnaast pleit het vlaggenschip voor het versterken van de koppeling tussen onderzoek en de industrie. Daarvoor zijn concrete doelstellingen belangrijk, zoals het ontwikkelen van een Europees kwantumnetwerk en het inzetten van geavanceerde kwantumtechnologieën in diverse sectoren. Europa zegt succesverhalen te willen creëren rond kwantum, maar dan is er wel dringend financiering nodig voor startups en mkb’s, vindt het Flagship. Deze financiering moet ook komen uit fondsen van publieke financieringsinstanties, zoals de Europese Investeringsbank, European Innovation Council, en nationale investeringsbanken.

Context

Het Quantum Flagship publiceert in deze agenda hun Europese strategie voor kwantumtechnologie. Hierin bespreken ze hoe ze het kwantumonderzoek in Europe voor de toekomst willen structureren. Het Flagship maakt deel uit van de Future and Emerging Technologies (FET) Flagships en komt voort uit Horizon 2020. Flagships zijn onderzoeksinitiatieven waarin excellente onderzoekers samenwerken aan gezamenlijke doelen. Deze projecten lopen tien jaar.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.