De Raad van Europese onderwijsministers wil onderwijs duidelijker verbinden met andere beleidsthema’s. Zo onderstreepten de ministers tijdens de laatste vergadering dat onderwijskwesties als brain circulation niet met onderwijsbeleid alleen kunnen worden opgelost en willen ze onderwijs verankeren in het Europees semester.

Onderwijsministers verbinden onderwijs met andere thema’s

Brain circulation niet alleen aan onderwijssector

De Europese onderwijsministers vinden het stimuleren van belangrijke onderwijsthema’s als brain circulation niet alleen een taak van de onderwijssector, zo werd duidelijk tijdens de vergadering van de Onderwijsraad. Om de brain drain in de Europese onderwijsruimte (EEA) tegen te gaan werden een aantal mogelijke oplossingen besproken. Zo opperde de Raad van onderwijsministers onder meer het belang van automatische wederzijdse erkenning van diploma’s en kwalificaties, een gelijk salaris voor onderzoekers in de Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) en nationale plannen om de re-integratie van jonge onderzoekers te stimuleren. Daarnaast werd ook het European Universities initiatief benoemd als belangrijk middel ter ontwikkeling van de EEA.

Resolutie voor onderwijs en opleiding in Europees semester

Daarnaast wil de Onderwijsraad onderwijs en opleiding een sterkere plaats geven in het Europees semester. Hiermee willen de onderwijsministers meer inspraak krijgen in discussies over economische hervormingen en investeringen voor onderwijs en opleiding. Daarbij benadrukken de ministers wel dat de jaarlijkse cyclus van het Europees semester rekening moet houden met de tijd die nodig is voor nationale onderwijshervormingen.

Voorstel post-ET2020 uitgesteld

Daarnaast werd besproken dat het volgend strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (post-ET2020) wordt uitgesteld. Dit voorstel was een prioriteit van het Kroatisch voorzitterschap – dat loopt van 1 januari tot en met 30 juni – maar is nu uitgesteld naar de tweede helft van 2020. De Raad heeft de Commissie daarnaast verzocht om desgevallend een mededeling toe te voegen bij de jaarlijkse ET Monitor, die als basis kan dienen voor de belangrijkste politieke boodschappen van de Raad.

Context

De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport kwam op 20 februari samen om te spreken over een aantal prioriteiten binnen de EEA. Onder het Kroatisch voorzitterschap vormt het stimuleren van brain circulation een prioriteit. De onderwijsministers komen ongeveer 2 of 3 keer per jaar bijeen om op Europees niveau over onderwijs te praten.