Landen moeten meer aan bij- en omscholing doen om vaardigheden voor de groene en digitale transitie te verbeteren. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het gaat dan om vaardigheden voor de veranderende arbeidsmarkt, maar ook over het omgaan met informatie en de omgang met klimaatverandering, digitalisering en gezondheid.


OESO: Bij- en omscholing essentieel voor de groene en digitale transitie

Bij- en omscholing voor de veranderende arbeidsmarkt  

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar vaardigheden voor de groene en digitale transitie, moet er meer aandacht komen voor bij- en omscholing. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Skills Outlook 2023. Momenteel verlopen de digitale en groene transities op een hoger tempo dan de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn voor de transities.  Een sterk vaardighedenbeleid is essentieel voor een sociaal en economisch toekomstbestendige samenleving, aldus de OESO.  Op economisch gebied zijn er bijvoorbeeld steeds meer mensen nodig die kunnen werken met nieuwe technologieën, om optimaal gebruik te kunnen maken van AI en robotica. Ook voor de weg naar een net-zero samenleving is een passend vaardighedenbeleid nodig. Zo zijn er steeds meer mensen nodig die vaardig zijn in het ontwikkelen van nieuwe net-zero technologieën en in het werken met deze technologieën.

Vaardigheden voor het omgaan met informatie 

Vaardigheden voor het omgaan met informatie zijn belangrijk voor een toekomstbestendige samenleving op sociaal gebied. Het OESO-rapport geeft inzicht in de huidige staat van dit soort vaardigheden. Zo vindt een groot deel van de volwassenen in OESO-landen het moeilijk om goede keuzes over hun gezondheid te maken op basis van informatie in de media. Ook is er in het algemeen een correlatie tussen het opleidingsniveau van mensen en het verwerken van informatie online. Zo zijn, bijvoorbeeld, personen met een hogere opleiding zich vaker bewust van de gevaren van klimaatverandering dan mensen zonder vervolgopleiding. Ook zien hoger opgeleiden vaker de nuttige toepassingen van AI terwijl lager opgeleiden zich eerder druk maken over de gevaren.

Context

De OESO publiceert elke twee jaar een rapport over vaardigheden in de 39 OESO-landen. Deze editie valt samen met het Europese Jaar van de Vaardigheden dit jaar, waarin er extra aandacht is voor de ontwikkeling van vaardigheden in de EU. Ook in de meest recente State of the Union toespraak van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen speelden vaardigheden een belangrijke rol. Onlangs publiceerde de OESO ook een rapport over de staat van onderwijs in de OESO-landen.

Mede geschreven door Bas Morshuis.