Europa moet onderzoek en ontwikkeling van technologieën in geavanceerde materialen versnellen om haar industriële wereldleiderschap te behouden en om open strategische autonomie te bereiken. Dit stelt de Commissie in haar Mededeling over geavanceerde materialen voor industrieel leiderschap. Op het moment is het onderzoeks- en innovatiedomein te gefragmenteerd, investeren bedrijven te weinig in O&I en zijn er te weinig mensen met de vaardigheden om dit leiderschap te behouden. Hiervoor kiest de Commissie vier sectoren om haar leiderschap te versterken: energie, mobiliteit, constructie en elektronica.


O&I houdt Europees materiaal leiderschap draaiende

Mismatch tussen O&I-sector en industrie

De Europese industrie moet wereldleider blijven op het gebied van geavanceerde materialen die belangrijk zijn voor de groene en digitale transitie. Dit stelt de Commissie in haar Mededeling over geavanceerde materialen voor industrieel leiderschap. Het overkoepelende doel van de Mededeling is om een dynamisch, veilig en inclusief ecosysteem voor geavanceerde materialen in Europa te creëren. Op het moment is het onderzoeks en innovatie-ecosysteem (O&I) té gefragmenteerd om hier wereldleider in te blijven, aldus de Commissie. De EU, lidstaten en hun regio’s moeten hun prioriteiten op vlak van O&I naar deze materialen coördineren op EU-niveau. Ook moet de privésector meer investeren in O&I. Er is een te grote scheiding tussen O&I en de toepassing van technologieën door de industrie. De Commissie wil dit jaar daarom ook verschillende belangenorganisaties samenbrengen in een Technology Council for advanced materials. Deze raad moet bestaan uit de ministeries van de lidstaten verantwoordelijk voor onderzoek en de industrie, veldpartijen en de Commissie.

Vier strategische sectoren

De Commissie kiest vier sectoren in haar plan om gezamenlijke doelen en prioriteiten voor O&I op te stellen: energie, mobiliteit, bouw en elektronica. Daarbij spelen investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek een sleutelrol om de inzet van schone technologieën en deep tech-innovaties te versnellen en open strategische autonomie rondom kritieke technologieën te bereiken. Europa moet onder andere haar innovatie- en productiecapaciteit voor geavanceerde materialen waarborgen en haar wetenschappelijke en industriële basis versterken, vindt de Commissie. Tegen eind 2024 komt de Commissie met een strategisch plan komen om dit te verwezenlijken. Ook wil de Commissie extra benodigdheden identificeren voor O&I naar kritieke materialen onder de Critical Raw Materials Act. Het doel is om de eerste resultaten hiervoor te publiceren in het eerste kwartaal van 2025.

Opschalen van productiecapaciteit: from lab to fab

Om het opschalen van geavanceerde materialen en de productiecapaciteit te versnellen, moet er een duurzame Europese digitale infrastructuur voor O&I naar deze materialen komen. Dit moet tegen mid-2025 gebeuren. De Commissie stelt hierbij voor om een Europees consortium voor digitale infrastructuur op te zetten, gebaseerd op de European Open Science Cloud (EOSC). Ook wil de Commissie samenwerking met de industrie stimuleren. Hiervoor ziet ze een kans binnen het voorgestelde Innovative Materials for EU-partnerschap in Horizon Europe. Voor dit partnerschap verwacht de Commissie een budget van 500 miljoen euro, waarvan 250 miljoen van de industrie moet komen om de contributie van de Commissie te matchen. Ook wil de Commissie kijken naar een mogelijke belangrijk project van gezamenlijk Europees belang (IPCEI) over geavanceerde materialen.

Zei daar iemand skills?

Nieuwe vaardigheden spelen ook een belangrijke rol bij de doelen van de Commissie. Nieuwe vaardigheden in materiaalkunde, chemie, ingenieurswetenschappen en informatietechnologieën zijn hier van uiterst belang. Hiervoor zal er dit jaar een Advanced Matrials Academy opgesteld worden samen met het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Deze academie moet ook nauw gaan samenwerken met de Centres of Vocational Excellence om vaardigheden te ontwikkelen en met de Europese Universiteiten om de opname van nieuwe opleidingen in de nationale hogeronderwijssystemen te faciliteren.

Context

Geavanceerde materialen, zoals grafeen, zijn volgens de Commissie broodnodig voor het verwezenlijken van de Green Deal, het stimuleren van innovatie onder de Net-Zero Industry Act en als alternatief voor materialen onder de Critical Raw Materials Act. Recent publiceerde de Commissie ook haar jaarlijkse verslag over de interne markt en concurrentievermogen, waarin het versterken van de technologiecapaciteit van de EU ook centraal stond.