Het midden- en kleinbedrijf kan onder een nieuw fonds met een budget van 47 miljoen aanvragen indienen om kosten gerelateerd aan de bescherming van intellectueel eigendom vergoed te krijgen. Het fonds is bedoeld om het mkb te helpen in de groene en digitale transitie.Het midden- en kleinbedrijf kan onder een nieuw fonds met een budget van 47 miljoen aanvragen indienen om kosten gerelateerd aan de bescherming van intellectueel eigendom vergoed te krijgen. Het fonds is bedoeld om het mkb te helpen in de groene en digitale transitie.


Nieuw fonds voor mkb gericht op bescherming intellectueel eigendomsrecht

Vergoedingen voor intellectueel eigendom  

De Commissie en het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) lanceren een nieuw EU SME Fund waarmee het mkb kosten vergoed kan krijgen die te maken hebben met de bescherming van intellectueel eigendom. Het Fonds zal tot en met 2024 van kracht zijn en heeft een budget van 47 miljoen euro. De hoogte van de vergoedingen die het Fonds uitkeert hangt af van het type diensten waarvan het mkb gebruik maakt. Zo kan 90 procent worden vergoed voor kosten die voortvloeien uit diensten gericht op het ‘scannen’ van intellectuele eigendomsbehoeften, en wordt er 75 procent uitgekeerd als het gaat om het registreren van een handelsmerk of model. Voor de verwerving van een internationaal handelsmerk en merkbescherming door de World Intellectual Property Organisation keert het Fonds 50 procent van de kosten uit. Ditzelfde geldt voor kosten die nationale patentkantoren rekenen voor de registratie van patenten in 2022. Vanaf 2023 vallen mogelijk meer type diensten onder het Fonds. Op dit moment is het al mogelijk om voorstellen in te dienen.

Context

Het Fonds geeft uitdrukking aan de wilsverklaring die de Commissie en het EUIPO in november 2021 overeenkwamen voor meer onderlinge samenwerking en is bedoeld om het mkb te helpen in de groene en digitale transitie. In 2021 ging het eerste SME Fund van start met een budget van 6,8 miljoen euro, dat gebruikt werd door bijna 13.000 bedrijven uit alle 27 lidstaten. De bescherming van intellectueel eigendom door het mkb is een van de prioriteiten in het actieplan voor intellectueel eigendom dat in november 2020 werd gepresenteerd. Daarin werd ook de ontwikkeling van een gedragscode voor intellectueel eigendomsrecht aangekondigd.