De Commissie gaat het kwaliteitskaders voor stages herzien en vraagt hiervoor uw mening. Aan de hand van uw input wil de Commissie de huidige situatie op het gebied van stages toetsen en de effectiviteit van het kwaliteitskader beoordelen. Reageren kan tot uiterlijk 25 augustus.  


Mening gevraagd: herziening kwaliteitskader voor stages

Stages nog altijd onder de maat

De Commissie heeft een roadmap gepubliceerd voor de herziening van de Raadsaanbeveling inzake een kwaliteitskader voor stages en vraagt hiervoor uw input. Vanwege nieuwe uitdagingen voor de werkgelegenheid voor jongeren, en aanhoudende kritiek van onder anderen het Europees Parlement, wordt het kwaliteitskader geëvalueerd. De Commissie wil toetsen in hoeverre het kwaliteitskader is geïmplementeerd en toegepast, landelijke monitoring bestaat en adequaat is, en of de huidige principes rondom kwalitatieve stages nog actueel zijn. Daarnaast hoort zij ook graag wat de behoeften zijn van het kennisveld om de kwaliteit van stages te waarborgen. U kunt nu tot uiterlijk 25 augustus reageren op de roadmap. Begin 2022 zal de Commissie nogmaals feedback vragen aan de hand van een gedetailleerde survey.  

Context

De herziening van de Raadsaanbeveling was al aangekondigd in het actieplan voor de Sociale Pijler. Verschillende belanghebbenden hebben hun kritiek geuit dat de kwaliteit van stages nog steeds onder de maat is, en dat het noodzaak is dat stages inspelen op de veranderende vaardigheidseisen voor de digitale en groene transities. Het Europees Parlement pleitte al voor een algemeen verbod op onbetaalde stages. Daarnaast heeft de Raad in 2018 een aanvullende aanbeveling aangenomen voor een Europees kader voor leerwerkplaatsen (ook wel apprenticeships in de Europese volksmond), waarin veertien criteria zijn opgenomen, onderverdeeld in leer- en arbeidsvoorwaarden en randvoorwaarden voor leerwerkplekken. Ook bestaat er een speciale European Alliance for Apprenticeships, waarin overheden, bedrijven en sociale partners zijn vertegenwoordigd met als doel het aanbod en kwaliteit van leerwerkplekken te verbeteren.