Twee kenniskoepels plaatsen vraagtekens de Data Act. Het huidige voorstel geeft volgens The Guild onderzoekers niet voldoende garanties voor de eerlijke toegang tot data. Gezondheidskoepel MedTech Europe waarschuwt de Commissie om niet weer een laag wetgeving rondom data te introduceren zonder rekening te houden met al bestaande sectorale regels. Wel is laatstgenoemde positief over de regelgeving met betrekking tot dataruimtes.


Koepels presenteren bedenkingen bij voorstel Data Act

Eerlijke voorwaarden, ook voor onderzoekers  

Het huidige voorstel voor de Data Act verzekert geen eerlijke toegang tot data voor onderzoeksdoeleinden. Dat zegt universiteitenkoepel The Guild in een statement als reactie op het voorstel van de Commissie voor de Verordening. De huidige wettekst stelt eerlijke, transparante en niet discriminerende voorwaarden maar alleen in het geval van Business to Business delen van data, vindt The Guild. Deze voorwaarden zouden eveneens moeten gelden in het geval dat data gedeeld wordt tussen bedrijven en bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen, aldus The Guild. Ook stelt de universiteitenkoepel dat het beter is dat overheden niet steeds als tussenpersoon hoeven te fungeren wanneer data vanwege noodgevallen gedeeld moet worden met onderzoeksinstellingen. The Guild beargumenteert dat gedegen onderzoek cruciaal is voor snelle doch doelmatige reacties op maatschappelijk noodgevallen. Wil men dat onderzoekers die taak kunnen blijven vervullen, dan is het cruciaal dat ze data direct via bedrijven verkrijgen.

Houd toepassing Data Act in medische sector logisch en behapbaar

MedTech Europe wijst de Commissie erop dat er rondom medische technologie al verschillende sectorale regelgeving bestaat. Daarom maant de koepel voor de Medisch-Technologische industrie de Commissie ervan zeker te zijn dat de Data Act correct en in lijn met die regels is.. Anders zou de nieuwe Verordening alleen maar meer onduidelijkheid creëren. Vooral de intentie om consumenten meer controle te geven over data die zijzelf genereren, roept de vraag op of dit wel consistent is met huidige regelgeving in de Medical Devices Regulation, de Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation en de General Data Protection Regulation (of Algemene Verordening Gegevensbescherming). De medische-technische koepel is wel tevreden over voorwaarden voor interoperabiliteit die de basis leggen voor een succesvolle uitrol van de Europese Gezondheids Dataruimte.

Context

Eind februari 2022 presenteerde de Commissie haar voorstel voor de Data Act. Deze Verordening is het sluitstuk in een reeks van Europese wetteksten waar ook de Data Governance Act, de Digital Market Act en de Digital Services Act toe behoren. Het is nu de beurt aan het Parlement en de Raad om hun positie ten opzichte van de Data Act te bepalen. Vervolgens zullen zij samen met de Commissie onderhandelen over een definitief voorstel. De eerste kritische geluiden stelden dat de vele verplichtingen in het huidige voorstel mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van Europa. Niet-Europese bedrijven zouden Europa in de toekomst mogelijk links laten liggen. The Guild vertegenwoordigt eenentwintig Europese onderzoekuniversiteiten uit zestien landen, waaronder de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. MedTech Europe is een koepel voor de Medisch-Technologische industrie waar ook Philips bij aangesloten is.