Om regionale innovatie op het gebied van de groene en digitale transitie te stimuleren, is de pilot ‘Partnerships for Regional Innovation’ geopend. Voor deze pilot zoeken het Europees Comité van de Regio's en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie projectvoorstellen vanuit verschillende regio's. Geïnteresseerde regio's kunnen zich aanmelden tot en met zondag 24 april.  


Is uw regio een toonbeeld van regionale innovatie?

Voor wie is deze call?

Om regionale innovatie op het gebied van de groene en digitale transitie te stimuleren, is de pilot ‘Partnerships for Regional Innovation’ (PRI) geopend. Voor deze pilot zoeken het Comité van de Regio’s (CvdR) en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Commissie projectvoorstellen van regio's, groepen van regio's, of lidstaten. Er zullen maximaal 24 Europese gebieden worden gekozen, die de ambitie hebben om hun economie en samenleving te transformeren en hun strategisch beleidsraamwerk voor innovatie, duurzaamheidstransities en industriële ontwikkeling verder willen ontwikkelen. De deelnemende regio's worden ondersteund door het GCO. Zo worden de regio's onder andere gekoppeld aan passende interne en externe expertise en worden de projectvoorstellen stevig verankerd in het EU-beleidskader. Dit zal de regio's helpen om beter gebruik te maken van de Europese Green Deal, Horizon Europe, het cohesiebeleid en NextGenerationEU. Aanmelden kan tot en met zondag 24 april.

Context

Het CvdR werkt samen met het GCO van de Commissie om de ontwikkeling van regionale innovatiepartnerschappen te onderzoeken die geschikt zijn voor de groene en digitale transitie. Middels deze regionale en lokale projecten wordt relevante kennis opgedaan en ontstaat een beter beeld over brede beleidsmixen die kunnen worden ingezet om doelen sneller te behalen. De Commissie stimuleert met het Interregional Innovation Investment Instrument (I3) ook grensoverschrijdende samenwerking tussen regio's in eenzelfde waardeketen. De partnerschappen voor regionale innovatie (PRI) zijn hieraan complementair en bouwen voort op positieve ervaringen met strategieën voor slimme specialisatie.