Wat vindt u tot nu toe van de Recovery and Resilience Facility? Dat vraagt de Commissie in een enquête ten behoeve van de tussentijdse evaluatie. Zij wil de doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang en relevantie tot nu toe beoordelen. Reageren kan tot 8 juni.


Input gevraagd over Recovery and Resilience Facility

Doeltreffendheid, efficiëntie en relevantie

De Commissie vraagt uw input over de werking van de Recovery and Resilience Facility (RRF) tot nu toe. De consultatie van de Commissie is onderdeel van de tussentijdse evaluatie van het RRF. Zij is benieuwd in hoeverre de doelstellingen van het RRF worden bereikt, of de middelen efficiënt worden besteed en of het toegevoegde Europese waarde biedt. De resultaten van de consultatie zullen worden geanalyseerd en samengevat in een verslag dat deel zal uitmaken van het uiteindelijke evaluatieverslag. Input leveren kan hier tot 8 juni.

Context

Het RRF is onderdeel van het herstelfonds NextGenerationEU en biedt lidstaten de mogelijkheid aanspraak te maken op subsidies en leningen om het economisch herstel na de coronapandemie te bevorderen. Hiertegenover staat dat lidstaten een herstelplan moeten indienen, bestaande uit investeringen en hervormingen, waaraan voorwaarden gekoppeld zijn. De implementatie van het RRF is in volle gang. Tot op heden is reeds 112,8 miljard euro uitbetaald aan de lidstaten. Nederland ontvangt 4,7 miljard euro.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.