De Commissie heeft de tussentijdse evaluatie voor het EU4Health programma geopend. Met de enquête wil ze evalueren hoe effectief, efficiënt en waardevol het programma tot nu toe is geweest. De enquête is geopend tot 9 januari 2024.


Hoe waardevol en effectief vindt u het EU4Health Programma tot nu toe?

Tussentijdse evaluatie van EU4Health

De Commissie vraagt uw mening over het EU4Health programma 2021-2027. Met de tussentijdse evaluatie wil ze na gaan in hoeverre het programma effectief, efficiënt en waardevol voor de EU is geweest. Ook wil ze met de enquête beproeven hoe goed het programma samenhangt met andere financieringsprogramma’s, zoals Horizon Europe. De Commissie zal de uitkomsten gebruiken om het programma verder uit te werken en verfijnen. U kan de enquête invullen tot 9 januari. De goedkeuring door de Commissie staat gepland voor het vierde kwartaal van 2024.

Context

De Commissie lanceerde het EU4Health als het nieuwe gezondheidsprogramma van de EU als reactie op de COVID-19 pandemie met als doel de paraatheid van de EU bij crises te versterken. Het programma bouwt mee aan een sterker, veerkrachtiger en toegankelijker gezondheidssysteem in de EU. Ook moet het de weg banen naar een Europese Gezondheidsunie door te investeren in urgente gezondheidsprioriteiten zoals het Beating Cancer Plan en de farmaceutische strategie van Europa.